ม.อุบลฯ ร่วมสานฝันเยาวชนไทยสู่ "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ระดับประเทศประจำปี 2562"

17 ก.พ. 2562 17:25 น.
อุบลราชธานี - ม.อุบลราชธานี ในนามเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ร่วมกับ สอว.จัดงานประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ภายใต้ชื่อโครงการแข่งขัน "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ระดับประเทศ ประจำปี 2562" "Research to Market: R2M Thailand 2019" ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุบลราชธานี - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนามเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ภายใต้ชื่อโครงการแข่งขัน “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ระดับประเทศ ประจำปี 2562”  “Research to Market: R2M Thailand 2019” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนามเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค กล่าวว่า โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นช่องทางการเฟ้นหาผลงานนวัตกรรมเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัย และเชื่อมต่อสู่การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์อย่างตรงเป้าหมายที่สุด และเป็นเวทีที่สามารถส่งผลงานวิจัยไปสู่ความประสบผลสำเร็จทางธุรกิจมาแล้วหลายรายการ สำหรับการจัดการประกวดในปี 2562 นี้ เป็นการจัดการแข่งขันปีที่ 6 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ และเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจากทั่วประเทศส่งทีมเข้าแข่งขัน

ในปีนี้มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 20 ทีม จาก 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีผลงานนวัตกรรมเด่น ๆ ส่งเข้าแข่งขันมากมายทั้งในกลุ่มของนวัตกรรมทางการแพทย์และเครื่องสำอาง นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต และนวัตกรรมทางการเกษตร เป็นต้น แต่ละทีมจะต้องนำเสนอจุดเด่นของนวัตกรรมและแผนธุรกิจของนวัตกรรมนั้น ๆ ในเวลาจำกัด โดยแสดงความเป็นไปได้ของธุรกิจให้มากที่สุด ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 50,000 บาท รวมเงินรางวัลทุกรางวัลมูลค่าสูงถึงกว่า 100,000 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังมีผู้เข้าร่วมชมการประกวดจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาจากประเทศ สปป.ลาว อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เอกชน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังเพื่อจะได้เห็นแนวทางการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดทางธุรกิจต่อไปได้ด้วย

 

เศรษฐกิจภูมิภาค