ฮือ!!!คัดค้านสร้างโรงขยะทต.แม่ใจ ชี้ลักไก่แอบเซ็นจ้างเหมาไม่ผ่านประชาคม

11 ก.พ. 2562 18:55 น.
พเยา - กำนัน -ผญบ.และชาวบ้าน ต.ศรีถ้อยรวมตัวคัดค้านที่เก็บขยะของทต.แม่ใจ ชี้ลักไก่แอบเซ็นสัญญาก่อสร้างโดยไม่ผ่านมติประชาคม

 

            วันนี้( 11 ก.พ.2562 ) ที่หอประชุมบ้านแม่ใจหางบ้าน ม.4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในต.ศรีถ้อยเกือบ 100 คน พร้อมใจกันร่วมประชุมคัดค้านการก่อสร้างที่เก็บขยะของ ทต.แม่ใจ ซึ่งอยู่ติดกับโรงฆ่าสัตว์เพียง20-30เมตร และอยู่ใกล้โรงประปาหนองเล็งทรายเพียง200เมตรเศษๆ ในห้วง4-5ปีที่ผ่านมาสร้างปัญหาให้ชาวบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร ในแถบนั้นมาตลอด ประกอบกับอยู่ติดกับหนองเล็งทรายเส้นเลือดใหญ่ของชาวอ.แม่ใจและเป็นต้นน้ำสำคัญสายหนึ่งของกว๊านพะเยา   

            นายศรีธน ติ๊บเมืองมา กำนัน ต.ศรีถ้อย แกนนำฝ่ายปกครอง และนายเกรียงไกร  ปัญสุวรรณ แกนนำภาคประชาชน เปิดเผยว่า การสร้างโรงเก็บขยะของ ทต.แม่ใจ ทำไม่ถูกขั้นตอนหลายอย่าง ตั้งแต่การไม่ทำประชาคมผู้ได้รับผลกระทบหรือมีส่วนได้เสีย การเซ็นสัญญาจ้างเหมาการก่อสร้าง โดยผู้นำและชาวบ้านไม่ทราบเรื่อง และตลอดห้วงหลายปีที่ผ่านมา ทต.แม่ใจบอกว่าเป็นเพียงที่เก็บขยะชั่วคราวจึงไม่มีระบบเรื่องการรักษาความสะอาด ความปลอดภัยใดๆ เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ในฤดูฝนน้ำเน่าจากกองขยะก็ไหลลงสู่หนองเล็งทรายเพราะห่างกันแค่200เมตรเศษๆ และกลิ่นของขยะก็สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ร้านค้าและร้านอาหารซึ่งอยู่บริเวณรอบๆหนองเล็งทรายเป็นอย่างมาก ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลศรีถ้อยจึงมีมติคัดค้านการก่อสร้างฯและจะได้นำหนังสือคัดค้านนำเสนอ นายก.ทต.แม่ใจ นายอำเภอแม่ใจ และศูนย์ดำรงธรรม จ.พะเยาต่อไป       

            นายบุญเรือง จินาเฟย อายุ 69 ปี 221 ม.4 ต.ศรีถ้อย ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับโรงเก็บขยะ เปิดเผยว่า ที่ตนตัดสินใจสร้างบ้านในบริเวณนั้นเพราะอากาศดี เพราะอยู่ติดกับหนองเล็งทราย แต่พอ ทต.แม่ใจ เอาขยะมากองสุมไว้ในช่วง3-4ปีหลัง ก็เกิดกลิ่นเหม็นจนอยู่นอกบ้านไม่ได้ คลองที่อยู่ติดกับโรงเก็บขยะเมื่อก่อนเคยมีปลาชุกชุมตอนนี้ไม่มีเหลือให้เห็น และน้ำเสียจากกองขยะก็ไหลลงสู่คลองก่อนที่จะลงไปหนองเล็งทรายซึ่งเป็นแหล่งน้ำประปาของชาวบ้าน จึงมาคัดค้านการสร้างโรงเก็บขยะของทต.แม่ใจดังกล่าว       

            ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อนายวิสิต สันต์ดุษิต นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ เพื่อสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงหรือให้ข้อชี้แจงในรายละเอียดแต่ไม่สามารถติดต่อได้

( นพพร/พะเยา )

คุณภาพชีวิต