กศน.โคราช ร่วมกับกองทัพภาค 2 ติวเข้มประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระราชกรณียกิจ ร.10

11 ก.พ. 2562 19:03 น.
นครราชสีมา - กศน.โคราช ร่วมกับกองทัพภาค 2 ติวเข้มประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระราชกรณียกิจ ร.10 ให้กับครู และบุคลากร 500 คน เพื่อนำความรู้ไปขยายผลสู่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

นครราชสีมา วันนี้ (11 ก.พ. 2562) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสตาร์เวลล์ บาหลีรีสอร์ท ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในหัวข้อ สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมีพลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผอ.กศน.จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 500 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 380 คน, กำลังพลจากกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 120 นาย ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 2 วัน เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน และเป็นการนำองค์ความรู้ อุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย นำไปขยายผลให้นักศึกษา กศน. ที่เป็นเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ จ.นครราชสีมาได้อย่างถูกต้อง

พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า สำหรับโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ที่จะสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระรากรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 รวมไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการที่ปวงชนชาวไทยได้มีแผ่นดินที่อยู่อาศัยถึงปัจจุบันนี้ ก็มาจากบรรพบุรุษของไทยเรา ที่ได้ร่วมกันเสียสละชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ ดังนั้นทางกองทัพภาคที่ 2 จึงได้ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับบุคลากร กศน. และขยายผลไปสู่เยาวชน รวมทั้งประชาชนต่อไป ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว ผลที่ได้เป็นที่น่ายินดี เพราะทำให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี และรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชาวภาคอีสาน ซึ่งมีประชากรมากที่สุดเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ ดังนั้นในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 จึงต้องมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อเนื่องทุกปี.

/////////