"นอภ.วังสะพุง" ลุยตรวจปราบปรามการเผาอ้อย

11 ก.พ. 2562 07:05 น.
จ.เลย -อำเภอวังสะพุง จุดเฉพาะกิจระดมออกตรวจและปราบปรามเกษตรกรเผาไร่อ้อยเพื่อลดมลพิษและหมอกควันทางอากาศ

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00น.นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองป้องกัน   สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอวังสะพุง ได้บูรณาการจัดชุดออกตรวจปราบปรามการลักลอบเผาอ้อย,ใบอ้อย และเผาป่า หญ้า  พืชไร่พืชสวน  เพื่อลดมลพิษทางอากาสและหมอกควันต่างๆ ซึ่งอำเภอได้มีมาตรการในการแก้ไขจากเบาไปหาหนักโดยในมาตรการแรกคือการประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ให้เผาเพื่อลดมลพิษหมอกควันที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และมาตรการที่หนักขึ้นคือการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลเผาและเจ้าของไร่ ซึ่งวันนี้ได้ออกปราบปรามตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย      

 

ผลการปฎิบัติพบพื้นที่เผาไร่อ้อย 1 จุดคือพื้นที่บ้านวังไห ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดพบแต่อุปกรณ์ดับไฟ จึงได้ใช้อุปกรณ์ดับไฟดับไฟจนดับหมด และจะได้สืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดและคนเผาต่อไป ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอำเภอวังสะพุง(พชอ.) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี 2562 ไว้ 2 เรื่องคือ  การลดอุบัติเหตุทางถนน และ การแก้ไขปัญหามลพิษจากการเผาอ้อย ซึ่งได้ร่วมกันทุกภาคส่วนในแนวประชารัฐ วางแผนแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว

 

ด้าน  นพ.ปรีดา  วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยได้ทำการตรวจค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วันที่ 10  ก.พ.นี้พื้นที่ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย  ผลปรากฏว่าพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  มีค่า  81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อร่างกายแล้ว   จึงขอเตือนประชาชนควรงดกิจกรรมนอกบ้านและงดออกกำลังกายกลางแจ้ง  หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออกขนาดเล็กด้วย   เปลี่ยนมาออกกำลังกายภายในที่ไม่มีฝุ่นละออง   และต้องเฝ้าระวังสุขภาพความผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายในลำบาก หายใจถี่ หายใจไมออก   หายใจมีเสี่ยงวี๊ด แน่นและเจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้   เมื่อล้าผิดปกติหรือวิงเวียนศีรษะต้องรีบไปพบแพทย์  โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือเด็กเล็ก หญิงมีครรภ์  ผู้สูงอายุและผู้ที่โรคประจำตัว   

 

คุณภาพชีวิต