ขอเชิญพุทธสาสนิกชนร่วมกัน "นมัสการพระบรมธาตุนาดูน" มาฆบูชา

10 ก.พ. 2562 18:20 น.
มหาสารคามร่วมกับ ททท.เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันอิ่มบุญงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนมาฆบูชา 16-24 กุมภาพันธ์ 2562 สัมผัสวิถีชีวิตย้อนยุคนครจัมปาศรี

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2562 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมธาตุนาดูน  อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์   จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วย  นางสาวกนกวรรณ  ดุงศรีแก้ว  นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น  นายสุรพล  มิ่งชัย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  และนายประสาทพร  สีกงพลี  นายกเทศมนตรีตำบลนาดูน  ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน  ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน  “นมัสการพระบรมธาตุนาดูน  ประจำปี 2562”  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2562  ณ พุทธมณฑลอีสาน  พระบรมธาตุนาดูน 

 

นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  พระบรมธาตุนาดูน  ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดมหาสารคาม เป็นที่เคาระสักการะของพุทธศาสนิกชน  ซึ่งมีประวัติยาวนานอายุกว่า 1,300 ปี  สมัยพระเจ้าชัยวรมัน  ยุคทวารวดี  ตามที่มีหลักฐานปรากฏ  ซึ่งการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูน  นอกจากพี่น้องประชาชนจะได้เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุนาดูนแล้ว  ยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม  และเป็นการกระจายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานตลอด 9 วัน 9 คืน ระหว่างวันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการมีการออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 500 ร้าน  นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ  ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณงานกว่า 100 ตัว  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาเที่ยวงาน โดยมีดารานักแสดงร่วมรำพิธีบรวงสรวงพระบรมธาตุนาดูน พิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ ร่วมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ชมขบวนแห่ประเพณี 12 เดือน การแสดงชุดจัมปาศรีนาฏการ และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน โดย พระธาตุนาดูน เป็น 1 ใน5 พระธาตุตามเส้นทางท่องเที่ยว “ไหว้พระธาตุอีสาน4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต” เส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง

 

นายสุรพล  มิ่งชัย  ผอ.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า กิจกจรรมนมัสการพระบรมธาตุนาดูนในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ อันดีงาม และเปิดศูนย์การท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์มุมมองใหม่สร้างความประทับใจให้กับนักทาองเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความรักตระหนักคุณค่าของธรรมชาติของแหล่งเที่ยว รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาของจังหวัด เสียง สี เสียง ผ่านเรื่องราวของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว  เพื่อให้เกิดกระแสการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในท้องที่อีกทางหนึ่งและเพิ่ม GDP จากกภาคการท่องเที่ยว ให้เศรษฐกิจในจังหวัดขยายตัวเพิ่มมากขึ้น  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความสำคัญในการอนุลักษณ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจังหวัดมหาสารคาม

 

ศิลปะวัฒนธรรม