โคราช กฟภ.ไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้ายบนเสาไฟฟ้า

10 ก.พ. 2562 16:48 น.
นครราชสีมา - โค้งแรกหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส โคราช กฟภ.ไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้ายบนเสาไฟฟ้า ขณะที่กกต.นครราชสีมา เตือน จนท.รัฐ ให้วางตัวเป็นกลาง

  

บรรยากาศโค้งแรกหลังปิดกระบวนการรับสมัคร ส.ส เขตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีจำนวนเขตเลือกตั้งมากที่สุดในภูมิภาค โดยมี 54 พรรคการเมืองส่งผู้สมัคร 511 คน ลงแข่งขันในสนามเลือกตั้ง 14 เขต โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมือง เฉพาะ ต.ในเมือง ต.หนองไผ่ล้อม ต.หนองจะบก และ ต.โพธิ์กลาง มีจำนวนผู้สมัคร 41 คน พบผู้สมัครที่มีความพร้อมส่วนใหญ่สังกัดพรรคการเมืองชื่อดังได้เริ่มลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนและประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำตัวพร้อมหมายเลขตามชุมชนและย่านการค้าสำคัญกันอย่างคึกคักและตามเสาไฟฟ้า กำแพงวัดและริมรั้วสถานที่ต่างๆ ในละแวกชุมชนที่เป็นทำเลมีการสัญจรผ่านคับคั่ง พบป้ายโฆษณาถูกนำมาติดตั้งจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรถกระบะติดตั้งป้ายและเครื่องขยายเสียงได้แล่นตระเวนแห่ตามเส้นทางสำคัญจำนวนหลายสิบคัน

  

นายศิริชัย  วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขอความร่วมมือผู้สมัครให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของ กกต. อย่าฝ่าฝืนกฎหมายเด็ดขาด ฝากถึงข้าราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้ระมัดระวังการปฏิบัติตนต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง หากมีเหตุร้อง กกต.ต้องดำเนินการตามขั้นตอนทันที

 

อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณาบนเสาไฟฟ้า บางรายเข้าใจและตีความผิดการอนุญาตดังกล่าวให้ติดตั้งป้ายได้ที่รั้วของสำนักงาน กฟภ.จ.นครราชสีมา เท่านั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้สมัครที่ติดตั้งป้ายตามเสาไฟฟ้าที่เป็นสมบัติของส่วนราชการทุกต้นในพื้นที่ 32 อำเภอ ให้ดำเนินการรื้อถอนออกตามเวลาที่กำหนด ส่วนป้ายที่ผู้สมัครมาแจ้งว่าสูญหาย กกต.จ.นครราชสีมา ไม่มีกำลังพนักงานและเวลามากพอที่จะไปรื้อถอนออก การติดตั้งป้ายให้ตรวจสอบพื้นที่อนุญาตในเวปไซด์ของ สนง.กกต.จ.นครราชสีมา ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ อปท.และส่วนราชการการอนุญาตให้ติดตั้งในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งต้องไม่กีดขวางและบดบังทัศนวิสัยการเดินเท้าและการจราจร     

การเมือง