มทบ.210 จัดกิจกรรมรำบวงสรวงอนุสาวรีย์และศาลปู่พระยอดเมืองขวาง

10 ก.พ. 2562 16:55 น.
นครพนม - มทบ.210 จัดกิจกรรมรำบวงสรวงอนุสาวรีย์และศาลปู่พระยอดเมืองขวาง รำลึกความดีและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณศาลปู่พระยอดเมืองขวาง ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210  (มทบ.210) เป็นประธานการประกอบพิธีสักการะและรำบวงสรวงศาลปู่และอนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวาง รำลึกความดีและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ที่ชมรมแม่บ้านกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ได้ร่วมกับชมรมแม่บ้านทหารบกที่ 210 และชมรมผู้สูงวัยบ้านพระยอดเมืองขวาง จัดขึ้น เพื่อให้กำลังพลภายในค่าย ตลอดจนครอบครัวและประชาชนทั่วไปในพื้นที่รอบค่ายพระยอดเมืองขวาง มณฑลทหารบกที่ 210 ได้มีกิจกรรมทำร่วมกันสร้างให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามสู่ลูกหลานและรำลึกถึงคุณความดีของพระยอดเมืองขวาง ข้าราชการผู้ได้รับการยกย่องในฐานะวีรบุรุษผู้รักชาติ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันอธิปไตยดินแดนไทย เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5

 

 


โดยค่ายพระยอดเมืองขวางนั้น เดิมชื่อว่า ค่ายนาโพธิ์ แต่ด้วยเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้น คือมีฟ้าผ่าลงมาตรงกลางป้ายที่เขียนว่า ค่ายนาโพธิ์เป็นเหตุให้ป้ายแยกออกเป็น 2 ซีก แม้ทำป้ายมาเปลี่ยนใหม่ ก็เกิดเหตุเช่นเดิมอีก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงทรงพระราชทานนามใหม่ว่า ค่ายพระยอดเมืองขวาง ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีนายทหารยศพลเอกได้ฝันเห็นชายใส่ชุดไทยเหมือนคนในรัชกาลที่ 5 มีดาบ มีกระบี่ ใส่หมวกบานอันใหญ่มาเข้าฝัน ขอให้ตั้งศาลให้ด้วยเนื่องจากวิญญาณไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ต้องเร่ร่อนไปมาระหว่างสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและค่ายพระยอดเมืองขวาง ทั้งขอให้อัญเชิญดวงวิญญาณมาด้วย จึงกลายเป็นที่มาของศาลปู่พระยอดเมืองขวาง ที่เหล่าทหารในสังกัดค่ายพระยอดเมืองขวาง ตลอดจนประชาชนที่อยู่รอบค่ายให้ความเคารพนับถือ และมักจะมากราบไหว้ขอพรอยู่เสมอๆ

ศิลปะวัฒนธรรม