นอภ.ด่านซ้าย เปิดงานบุญประเพณี ฮิตสิบสองคลองสิบสี่

10 ก.พ. 2562 15:18 น.
เลย- อ.ด่านซ้าย เปิดงานบุญประเพณี ฮิตสิบสองคลองสิบสี่ (สู่ขวัญข้าว) เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นไปตามการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย ที่ว่า "เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อม

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 10   ก.พ. 2562 ที่ลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญ ฮิตสิบสองคลองสิบสี่ (สู่ขวัญข้าว) จัดขึ้นในเดือนยี่ของทุกปี เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน หลังจากหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว เป็นการทำพิธีระลึกคุณของพระแม่โพสพ ที่ทำให้มีอยู่มีกิน มีการสู่ขวัญข้าว เพื่อเป็นสิริมงคลต่อการดำเนินชีวิต และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากนั้น เวลา 09.00 น. พิธีสู่ขวัญข้าว

 

 

ทั้งนี้ บรรยากาศในบริเวณงานมีการแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของคนด่านซ้าย ตลาดประชารัฐ "ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม" โดยมีการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ให้เลือกซื้อ อาทิเช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ปลอดภัย อาหารสดแปรรูป สินค้า OTOP สินค้าแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก อาหารพื้นบ้านท้องถิ่นของชาวด่านซ้าย พร้อมรับประทาน ฯลฯ การแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุ รำวงชาวบ้านย้อนยุค ซึ่งเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย

 

อีกทั้ง เป็นการดำเนินการตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) "Open Town to Arts and Culture" เลย เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นไปตามการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย ที่ว่า "เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริ ดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งในวันนี้มีประชาชนร่วมงานกว่า 200 คน-

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม