"65ปี" สถาปนากองอาสารักษาดินแดน

10 ก.พ. 2562 14:25 น.
อุบลราชธานี - กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ปีที่ 65

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  นายกองเอกสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากกกองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ปีที่ 65 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2562  พร้อมอ่านสารของนายกองใหญ่อนุพงษ์ เผ่าจินดา  ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และกล่าวให้โอวาท 

 

 

 และกล่าวให้โอวาทแก่  ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นแนวนโยบายในการปฏิบัติตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการทุกส่วน ร่วมในพิธีจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม  ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่อุทิศชีวิตเพื่อแกป้องผืนแผ่นดินไทย  กล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกอส. มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ให้แก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย นับเป็นการที่สร้างความปราบปลื้มยินดี ให้แก่เหล่าอาสาสมัครรักษาดินแดน(อส.)เป็นยิ่งนัก /////////////////////////////

 

 

 

วิถีชุมชน