หนองบัวลำภู ปลุกกำลังใจ อส.เสียสละทำงานเพื่อแผ่นดิน

10 ก.พ. 2562 14:08 น.
หนองบัวลำภู- ปลุกกำลังใจ อส.ปฏิญาณตนทำงานเพื่อแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์เสียสละ และน้อมนำพระราชดำรัสไปใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมมอบทุนบุตรหลาน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นายกองเอกชัยธวัช เนียมศิริ ได้เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชาและสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ที่ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดย ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับ อาสาสมัครรักษาดินแดนที่เป็นวีรกรรมเสียสละอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมือง และเสียชีวิตไปแล้ว

 

จากนั้นได้มอบเข็มอาสาสมัครรักษาดินแดนสดุดีให้กับ อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นและเสียสละ และอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จาก นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของสมาชิก

 

จากนั้น กองกำลังอาสาสมัคร 400 นายได้ร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณที่จะทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอจาก 6 อำเภอและกำลังอาสาสมัครจากทั้ง 6 อำเภอเข้าร่วม ส่วนทางด้าน นายสำรวย เกษกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ยังกล่าวอีกว่า สำหรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม ด้วยการชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละ หรืออุทิศชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมือง ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา สมาชิก อส.ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการในหลายด้าน ได้แก่ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ตลอดทั้งการพัฒนาในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดความเจริญต่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด นอกจากนั้น นายชัยธวัช เนียมศิริ ยังได้ฝากกับ อส.ที่มาร่วมชุมนุม ว่า ขอให้ อส.ทุกคนจงมีความภูมิใจในตำแหน่งหน้าที่และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์เสียสละเพื่อส่วนรวม ร่วมกันทำงานตามนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงมหาดไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งได้ขอให้น้อมนำแนวพระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเกียรติภูมิของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

 

ภาคประชาสังคม