ชาวลับแลบวงสรวง "ต้นมะปรางป่า" อายุ 150 ปี สมัยรัชกาลที่ 5 ยังให้ผลผลิต

9 ก.พ. 2562 12:20 น.
อุตรดิตถ์- ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมใจจัดพิธีบวงสรวง รุกขเทวดาประจำ ต้นมะปรางป่า อายุ 150 ปี สมันรัชกาลที่ 5 อยู่อยู่ด้านข้างวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณลานหน้าวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับชาวลับแลและจังหวัดอุตรดิตถ์ ต่างพร้อมใจจัดเครื่องบวงสรวงตามประเพณีโบราณเพื่อประกอบพิธีบวงสรวง"ต้นมะปรางป่า" ต้นไม้ทรงคุณค่า อายุ 150 ปี ตามโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี โดยมีนายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฯ และ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการ ประชาชาชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีจำนวนมาก

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต้นมะปรางป่า อยู่ด้านข้างวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง สันนิฐานตามภาพถ่ายประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นมณฑลฝ่ายเหนือ ที่ อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เสด็จมานมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2444 ปรากฏมีต้นมะปรางป่าอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งคาดว่า มะปรางป่า ต้นดังกล่าวมีอายุมากกว่า 150 ปี มีขนาดเส้นรอบวง 2.60 เมตร ความสูงประมาณ 22 เมตร ยังแข็งแรง สมบูรณ์ ให้ผลผลิตมาจนถึงปัจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาประกาศรับรองต้นมะปรางป่าต้นนี้ เป็นต้นไม้ทรงคุณค่า ตามโครงการ “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งเป็น 1 ใน 63 ต้นทั่วประเทศ และได้ประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดา ที่ประจำและปกครองคุ้มครอง เพื่อความเป็นสิริมงคล อย่างไรก็ตาม ต้นมะปรางป่า กำลังอยู่ในช่วงติดผลอ่อน ซึ่งเป็นมะปรางหวาน ผลเล็ก เนื้อน้อยเมล็ดโต

 

 

ด้านของนายคงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ นำ จนท.จากกรมป่าไม้ เข้าดูแลรักษาต้นมะปรางป่า ตามหลักรุกขกร หลังจากได้ศึกษาและสำรวจลักษณะ วางแผนตัดกิ่ง ก้าน ที่ไม่สมบูรณ์ออก เพื่อตัดวงจรการแย่งอาหารไปหล่อเลี้ยงต้นมะปราง ตัดแต่งทรงพุ่มให้สวยงาม พร้อมทั้งบำรุง ดูแล รักษา ฟื้นฟู ควบคุมแมลงและโรค และให้สารอาหาร พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดป้ายประกาศบอกประวัติความเป็นมา และจัดภูมิทัศน์ให้งดงาม อนุรักษ์ให้เป็นต้นไม้ทรงคุณค่า เพื่อเป็นมรดกของแผ่นดิน ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังได้กำหนดจัดงาน "นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2562" วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งถือเป็นงานวัดที่ใหญ่ที่สุด มีการออกร้านค้าของพื้นเมืองมากกว่า 100 ร้าน และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ากราบสักการะพระแท่นศิลาอาสน์ ภายในวิหารฯซึ่งมีความเชื่อว่าหากใครได้สักการะจะได้รับอานิสงส์สูงสุด และหากได้ไหว้พระแท่น 3 ครั้ง จะได้ขึ้นสวรรค์

วิถีชุมชน