"ไทย-กัมพูชา"เล็งยกระดับจุดผ่อนปรนช่องอานม้าเป็นด่านถาวร

8 ก.พ. 2562 19:47 น.
อุบลราชธานี ผวจ.อุบลราชธานี นำกกล.สุรนารี ร่วมประชุมร่วมประเทศกัมพูชา หารือ ยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องอานม้า เป็นจุดผ่านแดนถาวร พร้อมทั้งจะได้เปิดโครงการ สงกรานต์ 4 แผ่นดิน อีกด้วย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าชั่วคราวช่องอานม้า ต.น้ำโซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี ,พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี นำหัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดน กับ นายสมชัย บูรณะนายอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ทหาร โดยมี พล.อ.อุน จันดา ผวจ.พระวิหาร

 

พล.ท.ซู เซะเร็ย รอง ผวจ.พระวิหาร ,พล.ท.พาด โซะเพ็น รอง ผบ.สสน.ที่ 3 ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แสดงความขอบคุณในความสัมพันธ์ อันดีระหว่างสองประเทศที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมได้หารือเพื่อจัดตั้งคณะทำงานร่วมฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคงในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ช่องอานม้าซึ่งเป็นไปตามนโยบาของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนา

 

และยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องอานม้า ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ที่จะมีการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผวจ.อุบลราชธานี ยังมีนโยบายที่จะเชิญตัวแทนจากฝ่ายกัมพูชา และเวียดนามและลาว  เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ 4 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-กพช.และเวียดนาม) ที่จะจัดขึ้นในห้วง 12-13 เม.ย.62 นี้ ด้วย

 

การเมืองท้องถิ่น