"ประจิน"ลงพื้นที่ติดตามแผนพัฒนาอุตฯอากาศยาน

8 ก.พ. 2562 17:45 น.
นครพนม - "พลอากาศเอกประจิน จั่นตอ "รองนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานที่นครพนม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รัฐส่งเสริมให้ภาคอีสานเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินในอนาคต เล็งใช้วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นฐานสร้างนักบินและช่างซ่อมอากาศยาน เพราะมีความพร้อม

 

            วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการบูรณาการการนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินในอนาคต แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินจังหวัดนครพนม และการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

 

            โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกบิน การจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน การให้บริการภาคพื้นดินของท่าอากาศยาน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะมาสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางราง การขนส่งภาคพื้นดิน การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาแรงงานและอาชีพ กลุ่มลงทุน เพื่อการสร้างให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและศูนย์ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ และจังหวัดนครพนมเป็นศูนย์กลางด้านการบินและภาคพื้น โดยจะใช้วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นฐานสร้างนักบินและช่างซ่อมอากาศยาน เนื่องจากมีความพร้อมอยู่แล้ว

 

              จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมและพบปะประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรี ได้พูดถึงแนวทางในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อสร้างให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน ไม่โดนเอารัดเอาเปรียบ ให้ทุกคนเข้าถึงบริการภาครัฐ ทั้งการศึกษา การสาธารณสุข การหาความรู้จากเน็ตประชารัฐ ทำให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรม ผ่านกระบวนการยุติธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัด และสำนักงานกองทุนยุติธรรม

เศรษฐกิจภูมิภาค