ชาวกูยจัดงานหวัวบุญเบิกฟ้ามหัศจรรย์เดือนสาม

7 ก.พ. 2562 18:40 น.
ศรีสะเกษ - ชาวเผ่ากูย จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานบุญเบิกฟ้ามหัศจรรย์เดือนสามสืบสานวัฒนธรรม ตามประเพณีพื้นบ้าน เพื่อเฉลิมฉลองในช่วงต้นฤดูกาลทำนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชาวกูย ตามความเชื่อว่า เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกๆ ปี ฟ้าจะเริ่มไขประตูฝน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ ปราสาทปรางค์กู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่, นายอำพล ศรีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่, นายทนงศักดิ์ นรดี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ พร้อมด้วยชาวบ้านในตำบลกู่ และตำบลใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นชาวเผ่า ส่วย หรือ กูย  พร้อมใจกันจัดงานหวัวบุญเบิกฟ้ามหัศจรรย์ เดือนสาม สืบสานวัฒนธรรม  ขึ้น โดยเป็นการจัดงานบุญ  ตามประเพณีพื้นบ้าน เพื่อเฉลิมฉลองในช่วงต้นฤดูกาลทำนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชาวกูย ตามความเชื่อว่า เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกๆ ปี ฟ้าจะเริ่มไขประตูฝน โดยจะมีเสียงฟ้าร้อง และทิศที่ฟ้าร้องเป็นสัญญาณบ่งบอกตัวกำหนดปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาหล่อเลี้ยงการเกษตร ซึ่งในวันนี้ได้มี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีอีกด้วย

 

 

 

นายอำพล ศรีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ เล่าว่า ประเพณีงานบุญเดือนสามถือเป็นความเชื่อที่ชาวบ้านต้องมีการนำเครื่องเซ่นไหว้ มาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านเชื่อ ต่างมีความเชื่อว่าก่อนฤดูทำนาจะต้องปฏิบัติเช่นนี้สืบทอดมาโดยตลอด  ซึ่งก่อนฤดูทำนาจะเริ่มขึ้น รวมทั้งการเสี่ยงทายจาก คางไก่ ซึ่งหากมีคางไก่มีส่วนโค้งสวยงามเหมือนเคียวเกี่ยวข้าว พื้นที่นั้นๆ ก็จะมีพืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ส่วนการรำ แกลมอ ที่ชาวเผ่าส่วย หรือ กูย ปฏิบัติสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องก็เพราะเพื่อทำการแก้บน หลังจากมีการรักษาโรคภัยไขเจ็บจากฤดูทำนาเสร็จสิ้นแล้ว การจัดงานบุญประเพณีดังกล่าวตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ตามประเพณีของชาวเผ่ากูย  โดยภายในงานได้จัดมีการบวงสรวงเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสู่ขวัญข้าว การแสดงนิทรรศการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ จากสถานศึกษาในพื้นที่ การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน (OTOP) การประกวดแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษา การจำลองวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวกูย การแสดงหมอลำกูย และการแสดง แสง สี เสียง ตำนานปราสาทปรางค์กู่ สู่อารยธรรมชนเผ่าชาวกูยศรีสะเกษ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวกูย 

 

 

 

 

 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการ่จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  ปราสาทปรางค์กู่ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านกู่ ตำบลกู่ อำภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ลักษณะเป็นปราสาท 3 หลัง สร้างเป็นแนวเรียงหน้ากระดานจากทางทิศใต้ไปทิศเหนือ ตั้งอยู่บนฐานที่สร้างด้วยหินศิลาแลงทั้งหมด ปราสาทหลังที่ 1 และ 2 สร้างด้วยอิฐมอญขนาดใหญ่ เสาแกะสลักลวดลายติดขอบประตูเพื่อรองรับทับหลัง เสาและทับหลังสร้างด้วยหินทราย ส่วนปราสาทหลังทิศเหนือเป็นหลังเดียวที่สร้างจากหินศิลาแลง มีเสาแกะสลักลวดลาย และทับหลังที่สร้างจากหินทรายเช่นกัน ยอดปราสาทเป็นบัวตูม มีลักษณะเช่นเดียวกับปราสาทศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ปราสาทปรางค์กู่ สร้างเมื่อ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สมัยขอมเรืองอำนาจ สันนิษฐานว่าสร้างเพื่อใช้เป็นสถาน “อโรคยาสาร” หรือสถานีอนามัยเพื่อรักษาคนป่วยในสมัยนั้น

 

"ปัจจุบันมีนีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมปราสาทปรางค์กู่ และวิถีชาวเผ่ากูย หรือ ส่วย อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางชุมชนได้จัดมัคคุเทศ คอยให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างพร้อมเพรียง โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าชมปราสาทปรางค์กู่ และวิถีประเพณีชาวบ้านแบบโบราณ ชาวเผ่ากูยก็เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตประเพณีของชนเผ่ากูย ศรีสะเกษ และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเผ่ากูย"นายเพิ่มศักดิ์ กล่าว

 

 

 

 

วิถีชุมชน