พิธีบวงสรวงแม่โพสพ เสี่ยงทายคางไก่ ฟังเสียงฟ้าร้อง

7 ก.พ. 2562 16:25 น.
มหาสารคาม - จัดพิธีบวงสรวงแม่โพสพในวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 หว่านปุ๋ยลงนา เริ่มต้นฤดูกาลทำนา เสี่ยงทายคางไก่ ฟังเสียงฟ้าร้อง ดูปริมาณฟ้าฝน ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าทำนายว่าปีนี้ฝนจะดี น้ำพอเหมาะ ผลหมากรากไม้อุดมสมบูรณ์ ปูปลามีมาก ข้าวกล้าบริบูรณ์ ผู้คนมีความสุข

 

               วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา09.30 น.  ที่บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วย   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เกษตรกร  ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงแม่โพสพ  ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม  ประจำปี 2562 ซึ่งวันนี้เป็นวันขึ้น 3 ค่ำ  เดือน 3  ตามประเพณีและความเชื่อ  ถือเป็นวันที่อิ่มเอมที่สุด  ดังคำกล่าวโบราณที่กล่าวไว้

ว่าเป็นวันที่  “กบบ่มีปาก  นาคบ่มีฮู้ขี้  บักหมากขามป้อม  แสนส้มกะเหล่าหวาน”  หมายถึง  ในวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3  กบไม่ได้กินอาหารก็อิ่มทิพย์  เพราะมีเยื่อบาง ๆ สีขาวปิดปากอยู่  ส่วนนาคจะไม่มีรูทวาร  ให้ถ่ายท้องออกมา  ซึ่งถือเป็นความอิ่มเอม ความอุดมสมบูรณ์  และหากใครนำมะขามป้อม ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมารับประทาน  ในวันนั้นก็จะมีรสหวานอย่างน่าอัศจรรย์

 

โดยพิธีเริ่มจากพิธีสงฆ์  การรำแสดงรำบวงสรวงแม่โพสพ  จากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ก่อนพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาเทพยดา  บวงสรวงพระแม่โพสพ  เสี่ยงทายคางไก่  ปรากฏว่า  คางไก่โค้งงอสวยงาม  ทายว่า  ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล  พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์  ได้ผลผลิตดี  เกษตรกรรวยเงินล้าน  ส่วนปีนี้  ฟ้าร้องครั้งแรกทางทิศ ทิศหรดี  มีเสือเป็นสัตว์ประจำทิศ  เป็นทิศประตูตะกั่ว  ทำนายว่าปีนี้ฝนจะดี  น้ำพอเหมาะ  ผลหมากรากไม้อุดมสมบูรณ์  ปูปลามีมาก  ข้าวกล้าบริบูรณ์  ผู้คนมีความสุข 

 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด  และหัวหน้าส่วนราชการ  นำขบวนกลองยาว  พร้อมด้วยคู่หาบเงินคู่หาบทอง  ขนปุ๋ยคอกไปใส่ในแปลงนาสาธิตที่บริเวณลานด้านข้างหอประธานกันทรวิชัย  เพื่อถือเป็นการบำรุงปรับปรุงดินใส่ปุ๋ยคอก รณรงค์ไม่ใช้สารเคมี  และถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลทำนา  เพื่อเป็นอาหารของข้าว  ให้ข้าวอุดมสมบูรณ์  ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่ชาวนาปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน  แต่แฝงไปด้วยคติและความเชื่อของท้องถิ่น

 

เกษตร