4 ชนเผ่านำเครื่องเซ่นไหว้ "ศาลปู่ตา" เทพศักดิ์สิทธิ์

7 ก.พ. 2562 13:35 น.
ศรีสะเกษ- ขึึ้น3 ค่ำเดือน 3 ประชานคน 4 เผ่าเมืองศรีสะเกษ แห่นำเครื่องเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ "ศาลปู่ตา" เทพศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ที่บรรพชุนอนุรักษ์สืบสานประเพณีโบราณสืบทอดนับ100ปี

เมื่อเวลา09.00 น.วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลปู่ตาบ้านธาตุ ตำบลละลมอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ศาลปู่ตาบ้านโพธิ์หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนชาวบ้านธาตุ ซึ่งเป็นชุมชนคนไทย เชื้อสายกูยหรือส่วยโบราณ ซึ่งมีจำนวน147 ครัวเรือน ประชาชนชาวบ้านโพธิ์ไทรเป็นชนเผ่าลาว มี157ครัวเรือน และหมู่บ้านื่นๆในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่มีความเชื่อศรัทธาด้านนี้เมื่อถึงวันสำคัญ วันเป็นมงคลขึ้น 3 ค่ำเดือน6 ของทุกๆ ปี  ประชาชนในชุมชนแสดงออกด้วยการนำเครื่องเซ่นไหว้อาทิดอกไม้ธูป เทียน ขันธ์ห้า คะลาเทอร์1คู่ ไข่ต้ม 1 ฟอง(ไข่ไก่เท่านั้น ) ไก่ต้ม1 ตัวข้าวปลา. อาหาร. คาว หวานพร้อมกันที่ศาลปู่ตา ประจำหมู่บ้านในชุมชน

 

เมื่อมีคนในชุมชนนำเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงถึงศาลปู่ตาโดยพร้อมเพรียงกันก็จะมีมีเฒ่าจ้ำประจำหมู่บ้าน นำประกอบพิธีการเซ่นไหว้บวงสรวง ด้วยการประกอบพิธีสวดมนต์ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย อัญเชิญเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเป็นพยาน แล้วนำพาบอกกล่าวปู่ตา เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ปู่ตาที่ปกปักรักษาลูก หลาน ในชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา ให้ประสบความสำรเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพที่ผ่านมา

 

วันนี้ลูก หลานได้นำเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวง แสดงออกด้านความกตัญญู กตเวที ตลอดการขอพรบุญบารมีจากปู่ตา เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ครอบครัว ทรัพย์สิน ตลอดการขอฟ้า ขอฝน ให้ตกต้องตามฤดูกาล รับฤดูกาลทำนา ทำไร่ ให้ได้ผลผลิต ให้มีความอุดมสมบูรณ์พูนผล ปราศจากโรคศัตรูแมลงที่จะมาทำลายพืชผลทางการเกษตร ขจัดเภทภัยร้ายอย่าย่างกรายเข้มาเยือนอีกด้วย

 

ภายหลังการเซ่นไหว้แล้วมีการ นำคางไก่ ไก่ต้มฉีกปอก ดูลักษณะคางไก่  ไข่ต้ม. ตลอดการดูน้ำตาเทียน เพื่อการทำนาย. ทายทักลักษณะของฝน ฟ้า รับฤดูกาลใหม่ หากคางไก่มีลักษณะโค้งงออ่อนลงล่าง ไข่ไก่กลมมน ก้นไข่ตั้งได้ น้ำตาเทียนไหลเป็นสายยาว ทำนายว่าฝนตกต้องตามฤดูกาลดี ข้าวปลาอาหารพืชผล ทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ลูกหลานอยู่ดีมีสุขประชาชนมีความสามัคคีรักใคร่ปรองดองกันดี นับเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่นควรค่าแก่การรักษ์ให้เคียงคู่อยู่กับสังคมตลอดไป

 

นายเล็ก พวงศร อายุ 58 ปี ส.อบต.บ้านโพธิ์ไทร กล่าวว่าเมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ประชาชนแต่ละพื้นที่ก็จะมีการเซ่นไหว้ขอบคุณแม่โพสพ ปู่ตา แต่ละพื้นที่ของชุมชน โดยเฉาพะชาวอีสานใต้เรา ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมา เพื่อให้ชุมชนแต่ละพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์พูนผล ให้เกิดความแคล้วคลาดตลอดปลอดภัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ จาการขอพรจากศาลปู่ตา ให้ปกกักรักษาคุ้มครองลูกเต้า เหล่าหลาน ในชุมชนให้แคล้วคลาดตลอดปลอดภัย ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่า ตา ยาย

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม