ผวจ.อุบลฯเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เจรจาจับคู่ธุรกิจภายใต้ชื่องาน "BEST PRODUCTS UBON 2019"

7 ก.พ. 2562 11:05 น.
อุบลราชธานี -ผวจ.อุบลฯเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เจรจาจับคู่ธุรกิจภายใต้ชื่องาน "BEST PRODUCTS UBON 2019" ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการSMEs กลุ่มจังหวัดฯกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการจังหวัด และผู้ประกอบการแขวงจำปาสักและแขวงสาละวันสปป.ลาว ได้มีโอกาสพบปะเจรจาการค้าและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกัน

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่องาน“BEST  PRODUCTS UBON 2019” โดยมีนายพิชัย  เมืองมัจฉา  พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี รองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสัก หัวหน้าภาษี ประจำด่านสากลวังเต่า รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม  และท่องเที่ยว หัวหน้าขะแนงส่งเสริมการค้าและ SMEs  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี   ภาคเอกชนของแขวงจำปาสัก และภาคเอกชนของจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมงาน

 

นายพิชัย  เมืองมัจฉา  พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีได้รับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด อุบลราชธานีให้ดำเนินโครงการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุบลราชานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดงาน“BEST  PRODUCTS UBON 2019”ระหว่างวันที่ 6 - 10กุมภาพันธ์ 2561ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการSMEs กลุ่มจังหวัดฯกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการจังหวัด และผู้ประกอบการแขวงจำปาสักและแขวงสาละวันสปป.ลาว ได้มีโอกาสพบปะเจรจาการค้าและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกัน

 

 

"การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม และมีไฮไลต์ ของการจัดงานคือคือ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมเกษตรแปรรูป และสินค้าเครื่องปรุงอาหาร รวมถึงการจัดแสดงโซนสินค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น สินค้า (เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี ผ้าไหมกาบบัว,ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ  และรวบรวมร้านอาหารดังของจังหวัดอุบลราชธานีมาเสริฟความอร่อยให้ถึงที่ พร้อมทั้งสินค้าหัตถกรรมจากประเทศเพื่อนบ้าน)"พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน

 

ระหว่างวันที่  6- 10 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีและการจัดประชุมสัมมนาและเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานี  กับผู้ประกอบการแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ เพื่อสร้างความร่วมมือที่จะนำไปสู่การเป็นคู่ค้าและเพิ่มเติมการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าการลงทุน ใน สปป.ลาว

 

โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย ท่านพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ท่านอนันต์ สิทธิฤทธิ์ นายด่านศุลกากรช่องเม็ก ท่านคำแพง สีอาลุน รองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้า แขวงจำปาสัก ท่านนางมาลา รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงจำปาสัก ท่านปะจิด นอละแสง ผู้อำนวยการบริษัทสามทิพย์การเกษตรขาออก ขาเข้า จำกัด แขวงสาละวัน

 

 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การสาธิตเมนูสร้างสรรค์จากเค็มบักนัด อาหารพื้นบ้านชาวอุบล เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหาร โดยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งกิจกรรมบันเทิง ทุกวัน ตลอดการจัดงานทุกวันจะมีการแสดงของศิลปินฒนักร้องที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม  ได้แก่ เบิ้ล  ปทุมราช  เต๋า ภูศิลป์ ธัญญ่ากิ๊ก รุ่งนภาหญิง ธิติกานต์และมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย วันละ 2 รอบ อาทิ สินค้านาทีทองตอบ คำถามรับรางวัล ประมูลสินค้า

เศรษฐกิจภูมิภาค