"นุ่งผ้าไทย" ไปเที่ยวเมืองเก่าศรีสัชนาลัย กันเถอะ

7 ก.พ. 2562 01:36 น.
สุโขทัย- "นุ่งผ้าไทย" ไปเที่ยวเมืองเก่าศรีสัชนาลัยกับงาน "ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง ลายโบราณ" เริ่มงานแล้ว

วันนี้ (6 ก.พ.2562) ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มีพิธีเปิดงาน"ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง ลายโบราณ" โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมสัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคพร้อมด้วยการ ชิม ชม ช้อป สินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและพากันร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการนุ่งผ้าไทยเข้าร่วมเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก

 

โดยเมื่อเวลา 16.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้นั่งช้างร่วมขบวนแห่มาเปิดงาน "ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง ลายโบราณ" ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย หมู่บ้านวิถีไทย 10 ท้องถิ่น ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละชุมชน การแสดงวิวัฒนาการผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง การแสดงประกอบแสงสีเสียง เรื่อง “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย เรืองไสวเมืองมรดกโลก”

 

 

ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าของอำเภอศรีสัชนาลัยจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน เชิญร่วมรับประทานอาหารแบบขันโตก , ชิมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมากมาย อาทิ ผ้าพื้นเมือง , เครื่องเงินทองลายโบราณ เป็นต้น โดยบรรยากาศงานทั้งหมดจะเป็นการย้อนอดีต โดยรณรงค์ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าชมงานสวมใส่ชุดไทย หรือ เครื่องประดับ ที่เป็นอัตลักษณ์ของศรีสัชนาลัย เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศงานให้สมคุณค่ากับการย้อนอดีตศรีสัชนาลัยเมืองมรดกโลก

 

ทั้งนี้เมืองศรีสัชนาลัยเป็นเมืองที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองอีกแห่งหนึ่งในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันเมืองศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของชาติไทยและส่วนหนึ่งก็เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย

ท่องเที่ยว