ศรีสะเกษ เปิดตำนานมหัศจรรย์โพธิ์ศรีสุวรรณ

7 ก.พ. 2562 01:30 น.
ศรีสะเกษ - จังหวัดศรีสะเกษ เปิดงาน มหัศจรรย์โพธิ์ศรีสุวรรณยิ่งใหญ่ กับการแสดง แสง สี เสียง ตำนานโพธิ์ศรีสุวรรณครั้งหนึ่งที่สมเด็จพระศรีนครินทร์ ทรงเสด็จมาตามพระสุบิณ ที่ บ้านหนองม้า กับตำนานจระเข้หินศักดิ์สิทธิ์

ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในเขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้ร่วมกันจัดงาน ประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ สวมผ้าถุง นุ่งโสร่ง ใส่หมวกไหล สไบผ้าย้อมไม้มะดัน เสื้อย้อมมะเกลือ

 

โดยมี นายทรงพล ใจกริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด และนางวิสาตา น้อยพรม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ โดยภายหลังจากเปิดงาน ได้มีการแสดง แสง สี เสียง ตำนานเมืองโพธิ์ศรีสุวรรณ ที่เกี่ยวโยงกับการสร้างเมืองศรีสะเกษ กับความภาคภูมิใจในการมีโอกาสได้รับเสด็จ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ทรงเสด็จมาตามพระสุบิณ ที่ บ้านหนองม้า เมื่อปี พ.ศ.2528 ยังความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาชนอย่าต่อเนื่องตลอดมา

 

นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นอำเภอขนาดเล็ก มี 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน ประกอบด้วยชน 2 เผ่า ได้แก่ ส่วย และลาว โยกย้ายมาจากเมืองเวียงจันทร์ สิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กำหนดทั้งอำเภอเป็นพื้นที่ งานบุญปลอดเหล้า 100% และ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นความภาคภูมิใจของคนโพธิ์ศรีสุวรรณ ชาวบ้านได้มีการสืบทอดประเพณีฮีตสิบสอง

 

ซึ่งเป็นประเพณีตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และประเพณีบุญข้าวจี่ ก็จะกำหนดจัดเป็นประจำในเดือนสาม หรือ เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ในการให้ความสำคัญในการบูชาข้าว ก่อนเปิดยุ้งข้าวที่เก็บขึ้นไว้ภายหลังการทำนา เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ หรือ เรียกว่า พิธีเปิดประตูยุ้ง หรือ บุญเบิกฟ้า จากนั้นก็จะนำข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อน และนำไปจี่ หรือ ย่างไฟ ให้สุก สวยงาม มีทั้งยัดใส่ด้วยน้ำอ้อย และย่าง หรือ จี่แบบทาเกลือธรรมดาๆ แต่ก็ได้บรรจงประณีต ก่อนนำไปทำบุญถวายพระ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาในปีต่อๆ ไป

 

ในการจัดงาน ประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ ยังได้จัดในการแสดง แสง สี เสียง ตำนานโพธิ์ศรีสุวรรณ ที่ยิ่งใหญ่อลังการ นำประวัติก่อนการมีเมืองโพธิ์ศรีสุวรรณ มาเล่าจากการก่อเกิดคุ้มต่างๆ ทั้ง 5 คุ้ม ที่กลายมาเป็น 5 ตำบลของอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณในปัจจุบันนี้ นอกนั้นในงานยังมี การแสดงของดีในแต่ละตำบล สินค้าโอทอป โดยเฉพาะเสื้อผ้าย้อมมะเกลือ เสื้อผ้าย้อมสีจากไม้มะดัน ที่สวมใส่แล้วเย็นสบาย เนื้อผ้านุ่มนวล  ขบวนแห่ข้าวจี่ยักข์ และการแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าส่วย และลาว ที่จัดได้ยิ่งใหญ่ แม้จะเป็นอำเภอเล็กๆ

 

ศิลปะวัฒนธรรม