อบต.วังเหนือ ร่วมกับ รพ.สต.ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและอาคารผู้ป่วย

6 ก.พ. 2562 21:38 น.
บุรีรัมย์ - อบต.วังเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการสาธารณสุข พัฒนาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก และต่อเติมอาคารบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

                วันที่ 6 ก.พ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)บ้านปลัดปุ๊ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ คณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่บริการ ร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการสาธารณสุข      จากนั้น ได้ร่วมกันแห่กองผ้าป่ามารวมกันที่อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยมี นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมฟ้อนรำในขบวนแห่กองผ้าป่า และเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูสถิตธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านกะหาด ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านด่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการสาธารณสุข ครั้งนี้

                ทั้งนี้ เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งมาต่อเติมอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ในการรองรับกับปริมาณเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป มีห้องเรียนเด็กที่เหมาะสม พื้นที่ห้องเรียนได้สัดส่วนกับจำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

 

                พร้อมกันนี้ เพื่อนำเงินอีกส่วนหนึ่งมาต่อเติมอาคารบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก รองรับการขยายคลินิกการบริการประชาชน และเพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถรองรับบริการผุ้ป่วยในเขตพื้นที่ตำบลวังเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด  โดยการดำเนินงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการสาธารณสุข ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เงินจำนวนกว่า 1 ล้านบาท

 

                นายสัญญา ชาญวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ตำบลวังเหนือมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มีมาตรฐาน จึงร่วมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในเขตพื้นที่บริการ ร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการสาธารณสุขขึ้นมา เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งมาต่อเติมอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ เนื่องจากปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจนเกิดความคับแคบ และต่อเติมอาคารบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก เพื่อขยายคลินิกการบริการประชาชน ให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ศิลปะวัฒนธรรม