มข.ทำพิธีมอบตำแหน่งให้"รศ.นพ.ชาญชัย"อธิการบดีคนใหม่

6 ก.พ. 2562 07:45 น.
ขอนแก่น - "รศ.ดร.กิตติชัย" หมดวาระหลังเป็นอธิการบดี มข. 2 สมัย ทำพิธีมอบตำแหน่งให้ "รศ.นพ.ชาญชัย" อธิการคนใหม่อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีอำลาและส่งมอบงานตำแหน่งอธิการบดี และงานให้กับผู้บริหารชุดใหม่   โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 สมัย  ให้กับ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เพื่อรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชุดใหม่ ตามวาระบริหาร ปี 2562 – 2566  

 

 

โดยพิธีมอบได้มี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะประธานในพิธี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้ง พล.ต.สมชาย  ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน รวมทั้ง ผู้บริหาร คณบดีคณะต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง  

 

 

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะประธานในพิธี ได้กล่าวว่า กระบวนการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย จนได้อธิการบดีคนใหม่ที่จะเข้ามาบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เป็นที่พึงพอใจของทุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากร ที่มีส่วนอย่างยิ่งในการร่วมมือกันกับคณะผู้บริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

 

 

   รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ได้กล่าวถึงความใกล้ชิดความผูกพัน ทั้งในฐานะศิษย์เก่าและเป็นบุคลากร จนกระทั่งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความร่วมมือ ได้รับคำชี้แนะและโอกาสจากทุกคนรวมทั้งสภามหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ถึง 2 สมัย ทำงานด้วยความเป็นทีมเวิร์ค มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยังพัฒนาเชื่อมไปยังภาคสังคม โดยเฉพาะงานวิจัย ที่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์หลากหลาย ได้รับรางวัลมากมาย ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่อุทิศเพื่อสังคม ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ของภาคอีสาน มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนทำให้ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้ ที่สำคัญเป็นผลงานการทำงานเป็นทีมมหาวิทยาลัยที่เราเสนอขอรับการประเมินเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเราทำได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน และยังกล่าวให้กำลังใจแก่อธิการบดีคนใหม่ด้วย

 

 

            ขณะที่ รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ได้กล่าวขอบคุณและจะทำหน้าที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร รวมทั้งอดีตอธิการบดี และสภาพมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อฝ่าฝันอุปสรรค ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป

 

 

            จากนั้น รศ.ดร.กิตติชัย ได้ทำพิธีมอบ แฟ้มตราสัญลักษณ์มหาวิทมยาลัยขอนแก่น ให้กับแก่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ซึ่งเป็นการมอบงานให้กับผู้บริหารวาระใหม่อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

           

 

 

คนดี คนเด่น