ดุเดือด!! 24 พรรค 130 คนชิง6 ที่นั่งส.ส.ชัยภูมิ

5 ก.พ. 2562 16:30 น.
ชัยภูมิ - สู้ศึกเลือกตั้งสนามจังหวัดชัยภูมิดุเดือด หลังมีผู้สมัครตัวหลักๆแต่ละเขตเลือกตั้งมากกว่า 24 พรรคการเมือง แห่ยื่นใบสมัครไปในวันแรกเกือบหมดแล้ว รวมมากกว่า 130 คน แข่งเดือดเลือกได้แค่ 6 คน 6 เขตเลือกตั้งเท่านั้น

( 5 ก.พ.2562 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ บรรยากาศหลังมีการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นวันแรกอย่างเป็นทางการผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งถือว่าในการเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.62 ที่จะถึงจากนี้ไป ชาวชัยภูมิทุกคนที่มีสิทธิ์เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้เข้าสู่การที่จะต้องพิจารณาว่าจะเลือกใครให้ไปเป็นผู้แทนของตนเอง ที่เริ่มชัดเจนออกมาแล้วของวันที่เปิดรับสมัครวันแรกที่ 4 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา

วันนี้ตามไปดูกันที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าใครที่อยู่ในดวงใจของชาวชัยภูมิที่จะมีสิทธิ์เลือกบ้าง ซึ่งล่าสุดวันนี้ของวันเปิดรับสมัครวันที่สองซึ่งยอดของผู้สมัครที่จะเข้ามาเพิ่มเติมก็เหลืออีกไม่มากเงียบลงทันที ไปดูว่ามีใครเป็นใครก่อนที่จะรอสรุปอย่างเป็นทางการยอดผู้สมัครทั้งหมดอีกครั้งในวันที่ 8 ก.พ.62 ที่จะถึงนี้อีกครั้ง ที่จ.ชัยภูมิ มีทั้งหมด 6 เขตเลือกตั้ง

ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ 19 ตำบล 244 หมู่บ้าน มีประชากร 183,976 คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 147,508 คน มีผู้สมัครในครั้งนี้ ประกอบด้วย ได้หมายเลข 1 นายวสันต์  กล้าแท้ พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 2 นางศศกรณ์  อินทรชัยศรี พรรคประชานิยม หมายเลข 3 นางสังกา  แสงฤทธิ์ พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 4 นายเด่นชัย  สิงห์กระโจม พรรคพลังไทยรักไทย หมายเลข 5 นายสถิต  ชนะชัย พรรครวมพลังประชาชาติไทย หมายเลข 6 นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย พรรคเพื่อไทย หมายเลข 7 นายศิริศักดิ์  ธงทอง พรรคสยามพัฒนา หมายเลข 8 นายอุทาบ ตาปราบ พรรคทางเลือกใหม่ หมายเลข 9 นายสุพิน  ศรวิเศษ พรรคเพื่อชาติ หมายเลข 10 นางบุญยากาญจน์  ยืนชีวิตวราโชค พรรคประชาชาติ หมายเลข 11 นายอดิศักดิ์  ประสานเชื้อ พรรคประชาภิวัฒน์ หมายเลข 12 นางสาวนัฏฐิกา โล่วีระ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 13 นายชูเกียรติ  หนูสลุง พรรคพลังท้องถิ่นไท หมายเลข 14 นายโสโชค  สู้โนนตาด พรรคอนาคตใหม่

 

หมายเลข 15 นายดำรงค์  ศรีวงษ์ชัย พรรคเพื่อคนไทย หมายเลข 16 นายสัมพันธ์  ศรีนอก พรรคเพื่อนไทย หมายเลข 17 นายธนารักษ์  บุญเพชรรัตน์ พรรคเศรษฐกิจใหม่ หมายเลข 18 นายวันชัย  ลือมงคล พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 19 นายประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 20 นางมาลินี  ชูสกุล พรรคไทยธรรม หมายเลข 21 พลตรีกฤษฏ์  พรมเฮียง พรรคชาติพัฒนา หมายเลข 22 นางสาวกชพร  เบ้าลี พรรคพลังแรงงานไทย หมายเลข 23 นางทองนาค  กาทองทุ่ง พรรคพลังประชาชนปฏิรูป หมายเลข 24 นายสรนันท์  ศรีวงษ์ พรรคกลาง

เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า อำเภอบ้านเขว้าและอำเภอหนองบัวระเหว มี 24 ตำบล 313 หมู่บ้าน มีประชากร 190,774 คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 152,847 คน มีผู้สมัครครั้งนี้ หมายเลข 1 นายถวัลย์  หงษ์ไทย พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 2 นายอรรถวีร์  อุระวัฒนพันธุ์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 นายมิตรชัย  แก้วทน พรรคพลังชาติไทย หมายเลข 4 นายเชิงชาย  ชาลีรินทร์ พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 5 นายสุริยะ  สิทธิ์กลาง พรรคประชาไทย หมายเลข 6 นางปราณี  ดำรงพันธ์ พรรคประชาภิวัฒน์ หมายเลข 7 นางสาวณิรารัช  วรรณจงคำ พรรคพลังท้องถิ่นไท หมายเลข 8 นายฤชากฤษณ์  สุวรรณชัย พรรคประชานิยม หมายเลข 9 นายเอกชัย  อังกลมเกลียว พรรคเศรษฐกิจใหม่

 

หมายเลข 10 นายไถง  ครอบบัวบาน พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 11 นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 12 นางดาวเรือง ยอดวงศ์ พรรคไทยธรรม หมายเลข 13 นางสาววาสนา  อยู่ภักดี พรรคเพื่อนไทย หมายเลข 14 นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย หมายเลข 15 นายญาณกร  แก้วสารภูมิ พรรคชาติพัฒนา หมายเลข 16 นายซุง การกระสัง พรรคพลังไทยรักไทย หมายเลข 17 นายไพโรจน์  วงงาน พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 18 นางสาวรัชนก  ชวดชัยภูมิ พรรคพลังแรงงานไทย หมายเลข 19 นายอุดม  ลีหัวสระ พรรครวมพลังประชาชาติไทย หมายเลข 20 นางสาวปรีดาพร  คุ้มไข่น้ำ พรรคเพื่อแผ่นดิน หมายเลข 21 นายปรีชา  พงษ์จตุรา พรรคชาติไทยพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ อำเภอเทพสถิต อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอภักดีชุมพลและอำเภอซับใหญ่ มี 19 ตำบล 271 หมู่บ้าน มีประชากร 170,566 คน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 130,774 คน มีผู้สมัคร หมายเลข 1 นายจำปี พั่วสำโรง พรรคชาติพัฒนา หมายเลข 2 นางสาวเพ็ญทิพย์  ศิริสุวรรณ พรรคไทยธรรม หมายเลข 3 นายประทวน เรืองจาบ พรรคพลังท้องถิ่นไทย หมายเลข 4 นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 5 ร.ต.ต.สุราษ  แก้งวังปา พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 6 นายอนันต์  ลิปคุปตถาวร พรรคเพื่อไทย หมายเลข 7 นายพัชรพล  วชิระพานิชกุล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 8 นายกฤษณ์ดนัย  หมู่สะแก พรรคประชาธิปัตย์

 

หมายเลข 9 นายสุริยา ฉิมพาลี พรรคประชาภิวัฒน์ หมายเลข 10 นายวิญญา  นามพฤทธิ์ พรรคประชานิยม หมายเลข 11 นายสาโรจน์  คำพิทักษ์ พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 12 นายสมศักดิ์  ปะสีกัง พรรคเพื่อนไทย หมายเลข 13 นายณัฐพนธ์  โรจนวิริยางกูร พรรคเศรษฐกิจใหม่ หมายเลข 14 นายสันติภาพ  จันทร์โท พรรคทางเลือกใหม่ หมายเลข 15 นายสยาม  ไทยประสงค์ พรรคพลังไทยรักไทย หมายเลข 16 นายสหรัฐ  ละจินดาวงค์ พรรคเพื่อคนไทย หมายเลข 17 นายณภัทร  ละแมนชัย พรรคพลังแรงงานไทย หมายเลข 18 นายคำผัส  ศรีเสริมวงศ์ พรรครวมพลังประชาชาติไทย หมายเลข 19 นายอุทัย  ประเสริฐศรี พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย หมายเลข 20 นายสุระศักดิ์  ชื่นจรัสพรสกุล พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 21 นายทรงเศรษฐวิสิฎฐ์  คำหลาย พรรคเพื่อแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอหนองบัวแดง มี 19 ตำบล 275 หมู่บ้าน มีประชากร 214,083 คน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 169,208 คน  มีผู้สมัคร หมายเลข 1 นายชยนนท์  คำเบ้า พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 2 นายบุญทัน ฝาชัยภูมิ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย หมายเลข 3 นายวิชิต  วรสงห์ พรรคทางเลือกใหม่ หมายเลข 4 นายปิติภูมิ พึ่งภูมิ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 5 นายวิสิฎฐ์  ฦานาม พรรคประชานิยม หมายเลข 6 นางสวาคณารัตน์ พรมเดื่อ พรรคเพื่อนไทย หมายเลข 7 นายสุขสันต์  ชื่นจิตร พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 8 นางสุเนตร์  หิรัญเกิด พรรคไทยธรรม หมายเลข 9 นายมานะ  โลหะวณิชย์ พรรคเพื่อไทย

 

หมายเลข 10 นายนล  ฦาชา พรรคประชาภิวัฒน์ หมายเลข 11 นายราชัน  วรรณจงคำ พรรคพลังท้องถิ่นไทย หมายเลข 12 นายบุญมี  พ่อยอดรัก พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 13 นางนิตยา  มะโนชัย พรรคพลังแรงงานไทย หมายเลข 14 นายจรัญ  ชูช่วย พรรคประชาชนปฏิรูป หมายเลข 15 นางรัฐภัทร์  เบ้าทุมมา พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 16 นางสาวศิริกาญจน์  เพชรล้ำ พรรครวมพลังประชาชาติไทย หมายเลข 17 นางสาวกรองแก้ว ฦาชา พรรคชาติพัฒนา หมายเลข 18 นายชัยชาญ  จรรย์โกมล พรรคชาติไทยพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอภูเขียวและอำเภอคอนสาร มี 19 ตำบล 240 หมู่บ้าน มีประชากร 186,711 คน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 146,391 คน  มีผู้สมัคร หมายเลข 1 พ.ต.ต.เฉลิม  ฦาชา พรรคเศรษฐกิจใหม่ หมายเลข 2 นายรฐนันท์  เชื้อสามารถ พรรคพลังไทยรักไทย หมายเลข 3 นายเสถียร  เที่ยงตรง พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 นายนภดล  แกมคำ พรรคประชาชาติ หมายเลข 5 ร.ต.ท.ชาติภูมิ  ทวีสัตย์ พรรคไทยธรรม หมายเลข 6 นายอรนุช  ผลภิญโญ พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 7 นายสมาส  แก้วจิรพันธ์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย หมายเลข 8 นายมนตรี  แก้วกามา พรรคประชานิยม หมายเลข 9 นายบุญเลิศ  ตลับทอง พรรคพลังธรรมใหม่

 

หมายเลข 10 นายสมชัย  ชัยมาตร์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 11 ว่าที่ร.ต.ธาดา  รัตาธิวัฒน์  พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 12 นายพศิน  แก้วสารภูมิ พรรคชาติพัฒนา หมายเลข 13 นางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล พรรคเพื่อไทย หมายเลข 14 นายจักรพงษ์  เอื้อไพบูลย์ พรรคประชาไทย หมายเลข 15 นายประทีป  พลมณี พรรคเพื่อคนไทย หมายเลข 16 นายเชวงศักดิ์  เร่งไพบูลย์วงษ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 17 นายบรรเจิด นราพล พรรคพลังท้องถิ่นไทย หมายเลข 18 นายพีระพล  ติ้วสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 19 นางกงไจ  จรัสพันธุ์ พรรคประชาภิวัฒน์ หมายเลข 20 นายชวลิต เหล่าอูด พรรครวมพลังประชาชาติไทย หมายเลข 21 นายสายยนต์  พรมคุณ พรรคเพื่อแผ่นดิน หมายเลข 22 นางสาวกรุงรัตน์  รถเพชร พรรคประชาชนปฏิรูป หมายเลข 23 นายชัยยุทธ  จรรย์โกมล พรรคชาติไทยพัฒนา

และสุดท้ายในเขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสวรรค์และอำเภอบ้านแท่น มี 24 ตำบล 295 หมู่บ้าน มีประชากร 193,246 คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 154,049 คน มีผู้สมัคร หมายเลข 1 นายกชกร  อุ้ยบัชฌาวงศ์  พรรคพลังไทยรักไทย หมายเลข 2 นางสาวเพชราพร  ภูมิรัตนประพิณ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3 นายธนาชัย  นิธิวรัญญู พรรคประชานิยม หมายเลข 4 นายพัฒน์ภิรมย์  พิชิตจนคาม พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 5 นายณรงค์ฤทธิ์  มอบสันเทียะ พรรคทางเลือกใหม่ หมายเลข 6 นายธนภัทร ยอดเสรณี พรรคประชาไทย หมายเลข 7 นางจุรีพร  เหล่าชำนิ พรรคเพื่อนไทย หมายเลข 8 นายประชา ลีพิลา พรรคพลังท้องถิ่นไทย หมายเลข 9 นางไพวรรณ์  ตันวิเศษ พรรคไทยธรรม หมายเลข 10 นายสากล  มาชัยภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 11 นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ พรรคพลังประชารัฐ

 

หมายเลข 12 นายพงศ์พิบูลย์  ฉายแสง พรรคประชาภิวัฒน์ หมายเลข 13 นายสุรพงษ์  ศรีรักธรรม พรรคชาติพัฒนา หมายเลข 14 นายปฐมพัฒน์  ผาทอง พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 15 นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 16 นายจอมจักรภพ  เอกดุล พรรคประชาชาติ หมายเลข 17 นายกิตติพร  เศรษฐภูมิภักดี พรรคพลังแรงงานไทย หมายเลข 18 นายวิรัตน์  สูงภูเขียว พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย หมายเลข 19 นางกมลวรรณ  โคจำนงค์ พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 20 นายอภิชิต  ดวงธิสาร พรรคพลังชาติไทย หมายเลข 21 นายบุญฤทธิ์ บุศทิพย์ พรรครวมพลังชาชาติไทย หมายเลข 22 นางสาวกัลยา พิลาออน พรรคประชาชนปฏิรูป หมายเลข 23 นายสัมพันธ์  ประทุมเขียว พรรคเพื่อแผ่นดิน

ขณะที่ด้าน นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย คณะกรรมการ การเลือกตั้งลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม หน่วยรับสมัคร ส.ส. ที่ สำนักงาน กกต.จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสุวิทย์  ศรีวงษา ผอ. กกต ชัยภูมิ และ คณะ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กกต.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับ และนำ เยี่ยมชม บรรยากาศในการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งนี้ ยัง มีการ ประชุมรับฟังปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัคร สส ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งบรรยากาศ ในการรับสมัคร ส.ส.ครั้งนี้ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีต่อเนื่องในวันที่สอง

การเมืองท้องถิ่น