"ชม ชิม ช็อป แชร์" ผลิตผลทางการเกษตรวิถีเกษตรอินทรีย์

5 ก.พ. 2562 19:40 น.
มหาสารคาม-ขอเชิญ ชม ชิม ช็อป แชร์ ผลิตผลทางการเกษตรวิถีเกษตรอินทรีย์ ในงาน"มหกรรมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของดีมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 13 - 15 ก.พ.62

วันที่ 5กุมภาพันธ์ 2562  นางขนิษฐา  โกวิทยากร   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  เปิดเผยว่า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามได้จัด  ผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการ ส่งเสริมกานผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ถือเป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและโดดเด่น    มีนักธุรกิจและนักลงทุนในพื้นที่ทีมีการลงทุนผลิตสินค้าและทำการค้าเพื่อส่งออกจำนวนมาก การเสริมสร้างช่องทางเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการต่าง ๆ ย่อมเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป อีกทั้งจังหวัดมหาสารคามยังตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อจังหวัดชายแดนที่อยู่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงถือเป็นโอกาสในการเพิ่มช่องทางการค้าและการลงทุน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจเพื่อให้เกิดความมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

  ในงานมีผลิตภัณฑ์และผลิตผลสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีเกษตรกรชาวมหาสารคาม ชมนิทรรศการด้านกานเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การสาธิตการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งมีการออกร้านจากภาครัฐและเอกชน ชมศิลปวัฒนธรรมการแสดงที่สื่อถึงความเป็น ฮีตฮอย กสิกรรมอีสาน ภายในงานยังมีการลุ้นรางวัลเยอะแยะมากมายตลอดการจัดงานสามวัน ห้ามพลาด วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น - 20:00 น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

 

เกษตร