เลยสานฝันปั้นนักกีฬา"เซปัคตะกร้อ"

5 ก.พ. 2562 15:05 น.
จ.เลย เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศ งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปั้นนักตะกร้อสู่ทีมชาติและอาชีพ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.00 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รอบชิงชนะเลิศจังหวัดเลย ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2562 ซึ่งในวันนี้มีการแข่งขันตะกร้อคู่พิเศษ ระหว่างทีมหัวหน้าส่วนราชการ ทีมไทเลย 4.0 พบกับทีมสื่อมวลชนจังหวัดเลยด้วย โดยมีประชาชนที่ชื่นชอบกีฬาเซปักตะกร้อ ร่วมชมและเชียร์เป็นจำนวนมาก

 

 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า กีฬาทุกชนิดมีความสำคัญมาก นอกจากช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังสามารถฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ นำไปสู่การสร้างนักกีฬาอาชีพ สร้างรายได้ จนประสบความสำเร็จสู่หน้าที่การงานที่ดีอีกด้วย จังหวัดเลยพร้อมเชียร์และส่งเสริมการกีฬาทุกชนิด ที่จะให้นักกีฬาใช้เป็นบันไดต่อยอดให้เยาวชนก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา โดยเฉพาะกีฬาเซปักตะกร้อ และมีตัวอย่างรุ่นพี่ซึ่งเป็นลูกหลานคนเมืองเลย ประสบความสำเร็จ จากการเริ่มต้นที่การแข่งขันในสนามนี้มาแล้ว คือ ส.ต.ท.กฤษณพงศ์ นนทะโคตร (ไข่นุ้ย อำเภอด่านซ้าย) และนางสาวมัสยา ดวงศรี ลูกหลานชาวตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตะกร้อในนามตัวแทนประเทศไทยและได้รับเหรียญทองกีฬาเอเซียนเกมส์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดเลย มาแล้ว

 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยังกล่าวอีกว่า หัวใจสำคัญของการเล่นกีฬา นอกจากผลของการแข่งขันแล้ว นักกีฬาที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ต้องหมันฝึกฝนและมีวินัยในการฝึกซ้อม และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ รู้ชนะ รู้อภัย จำนำมาซึ่งความสำเร็จ และได้รับคำชื่นชน สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเลยของเรา อย่างแท้จริง

 

ด้านนายโมกลศักดิ์ ไตรฟื้น นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเลย ประจำปี 2562 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสนับสนุนการแข่งขันด้วยดีเสมอมา และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 90,000 บาท  จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สนามตะกร้อชั่วคราว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีทีมตะกร้อเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 รุ่น รวม 41 ทีม ประกอบด้วย 1) รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี (ชาย-หญิง) จำนวน 16 ทีม 2)รุ่นประชาชนทั่วไป จำนวน 13 ทีม และ 3) รุ่นอาวุโส 50 ปี ขึ้นไป จำนวน 12 ทีม

กีฬา