มณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย จัดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

3 ก.พ. 2562 08:55 น.
จ.เลย - มณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับศบาลเมืองเลย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปกครองอำเภอเมืองเลยและ ตำรวจภูธรจังหวัดเลยร่วมกับจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 2 ก.พ.2562   ณ  ลานหน้าศาลาเทศบาลเมืองเลย ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย  พล.ต.เกียรติศักดิ์    วิเวก   ผู้บัญชาการมณฑลบทหารบกที่ 28  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ” ราษฎร์  รัฐ ร่วมใจแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง” จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ   โดยการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจของมณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปกครองอำเภอเมืองเลยและ ตำรวจภูธรจังหวัดเลยร่วมกับจิตอาสาทำความสะอาดถนน กวาด  ล้างถนนเจริญรัฐ ระยะทาง 2.5  กม.

 

ทั้งนี้  เนื่องจากปัญหาสำคัญของประเทศคือฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริณฑล รวมทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ที่มีการใช้พลังงานน้ำมันดีเซลตลอดจนการเผาป่า เผาอ้อย เผาวัชพืชประกอบกับมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม ทำให้ฝุ่นละอองเล็กนี้ไม่สามารุลอยขึ้นสู่เบื้องบนได้จึงเกิดปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าว     จ.เลย  มีโรงงานใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะโรงงานน้ำตาล 2 แห่ง  ที้มีความเสี่ยงสูงในการปล่อยมลพิษ รวมถึง น้ำมันเตา  ถ่านหิน ฟืน มาเป็นเชื้อเพลิง ที่มีความเสี่ยงสูงในการปล่อยมลพิษ

ภาคประชาสังคม