พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด และผู้แทนนักธุรกิจแขวงจำปาสัก สปป.ลาว แถลงข่าวงาน "Best Products Ubon 2019"

2 ก.พ. 2562 18:20 น.
อุบลราชธานี - นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.อุบลราชธานี พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด และผู้แทนนักธุรกิจแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ร่วมกันแถลงข่าวงาน "Best Products Ubon 2019" ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 62 เพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจ เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางแครอล บุญเรือง ลิดดัง รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก แถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงจังหวัดอุบลราชธานีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ชื่องาน “BEST PRODUCTS UBON 2019” ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอุบลราชธานี และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ประกอบการจากแขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีโอกาสพบปะเจรจาการค้าและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกัน

เพื่อให้การการจัดงานครั้งนี้สามารถเชื่อมโยงยังประเทศเพื่อนบ้านนั้นก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจึงได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าและให้มีพิธีลงนาม MOU ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ทับทิมสยาม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี สำหรับงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ชื่องาน “BEST PRODUCTS UBON 2019”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณ ลานโปโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี ในช่วงเวลา 10.30–21.00 น.

 

ภายในงานมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า SMEs/ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า นวัตรกรรมอาหาร นวัตกรรมเกษตรแปรรูป เช่น ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี ผ้าไหมกาบบัว ผ้าฝ้ายทอมือ    ย้อมสีจากธรรมชาติ ของจังหวัดอุบลราชธานีและ สินค้าหัตถกรรมจากแขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายรวบรวมมาไว้กว่า 80 ร้านค้าให้   พร้อมกันนี้ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดง นักร้องลูกทุ่งชื่อดังทุกวัน  ตลอดการจัดงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้จัดงานจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ชื่องาน “BEST PRODUCTS UBON 2019” ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณ ลานโปโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี ซึ่งมีสินค้าและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

ภาคประชาสังคม