ศรีสะเกษ เปิดงานบุญเดือนสาม ปลาช่อนรสดี ข้าวจี่ยักข์รสเด็ด

31 ม.ค. 2562 18:30 น.
ศรีสะเกษ - ชาวบ้านทุ่งไชย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมชมงานบุญเดือนสาม ปลาช่อนรสดี ข้าวจี่ยักษ์รสเด็ด เปิดงานยิ่งใหญ่ จัดแข่งขันแม่บ้านแข่งจับปลาช่อนกันอย่างสนุกสนาน พร้อมออกร้าน แนะนำแปรรูปปลาช่อนได้หลากหลายเมนู ที่สำคัญปลาช่อนจากแปลงนาอินทรีย์

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสมมาศ ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านทุ่งไชย ได้จัดงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณี “ปลาช่อนรสดี ข้าวจี่ยักษ์รสเด็ด” โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมเป็นประธานเปิดงาน

 

โดยชาวบ้านได้กหนดจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี ภายหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งเสร็จ ในแปลงนาในเขตตำบลทุ่งไชย ชาวบ้านจะมีการขุดบ่อไว้ เพื่อใช้น้ำในยามฤดูแล้ง หรือหากเดิเหตุการณืขาดแคลนน้ำในแปลงนา ขระเดียวกันก็จะมีปลาช่อนที่เข้ามาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ จากการที่แปลงนาไม่ได้ใช้สารเคมี ปลาจึงชุมเป็นพิเศษ ชาวบ้านจึงได้ทำการสูบก็บมาปลาขึ้นมาจำหน่าย สร้างรายได้หลังฤดูทำนาได้อีกทาง แต่เนื่องจากมีเป็นจำนวนมาก จึงได้หันมาแปรรูปปลาช่อน พร้อมกับการฝึกอาชีพแปรรูปปลาช่อนหลังนา ให้กลายเป็นอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัว พร้อมกับกำหนดจัดงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณี “ปลาช่อนรสดี ข้าวจี่ยักษ์รสเด็ด” ขึ้นในทุกๆ ปี

 

นายสมมาศ ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย กล่าวว่า ในการจัดงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณี “ปลาช่อนรสดี ข้าวจี่ยักษ์รสเด็ด” ชาวตำบลทุ่งไชย ได้กำหนดจัดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อส่งเสริมการแปรรูปปลาช่อน และส่งเสริมการทำนาอินทรีย์ เพราะหากแปลงนามีสารเคมีปลาช่อนจะอาศัยอยู่ไม่ได้ ไม่เจริญเติบโต และจะตายไปด้วย ดังนั้นการที่เกษตรกรทำนาปลอดภัย จึงได้ทั้งข้าวอินทรีย์ และปลาช่อนรสดีไปพร้อมๆ กัน

 

จากนั้นปลามีเป้นจำนวนมาก อบต.ทุ่งไชย จึงได้ส่งเริมฝึกอาชีพแปรรูปปลาช่อน จนกลายมาเป็นอาชีพ มีรายได้เสริมขึ้นหลังฤดูกาลทำนา พร้อมกับกำหนดจัดงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณี “ปลาช่อนรสดี ข้าวจี่ยักษ์รสเด็ด” ขึ้นในทุกๆ ปี เชิญนักท่องเที่ยววมาเที่ยวชมตลาดปลาช่อน มาชม ซื้อผ้าไหมทุ่งไชย ที่สวยไม่แพ้ใครในประเทศไทย พร้อมกับการจัดการแข่งขันจับปลาช่อน ของกลุ่มแม่บ้าน แข่งขันการจัดสำรับกับข้าว ที่มีข้าวจี่ มีปลาช่อนเผารสแซบ และก๋วยเตี๋ยวปลา ซึ่งถือเป็นเมนูเด็ดของชาวทุ่งไชยอยู่ในขณะนี้

 

 

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนขอบคุณที่ได้รับเชิญมาเปิดงานดีดีเช่นนี้ งานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณี “ปลาช่อนรสดี ข้าวจี่ยักษ์รสเด็ด” ซึ่งถือว่าเป็นงานประจำปีของชาวตำบลทุ่งไชย ที่ได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมอาชีพที่ปลอดภัย ทั้งการทำนาข้าวอินทรีย์ ที่แถมในท้องนาก็มีบ่อปลาช่อนรสดี นำมาแปรรูปกลายเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัว

 

"ผมส่งเสริมให้รักษาประเพณีอันดีงานเช่นนี้เอาไว้ เพื่อคนรุ่นใหม่ จะได้มีชีวิตที่ยืนยาว ได้ทานข้าวอินทรีย์ที่ปลอดภัยน แถมมีปลาช่อนรสดีในแปลงนา ทั้งจำหน่าย ขายเอง และแปรรูปเก็บไว้ทานได้ตลอดทั้งปี อธิ ปลาร้าปลาช่อน ปลาช่อนแดดเดียว ปลาส้มปลาช่อน เป็นต้น ที่สำคัญนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีของชุมชนด้วย" รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าว

 

 

ของดีชุมชน