ไอเดียบรรเจิด เปลือกทุเรียนนวดฝ่าเท้า

30 ม.ค. 2562 19:25 น.
พะเยา- สุดยอดไอเดีย เปลือกทุเรียนนวดฝ่าเท้า สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ทางด้านการแพทย์ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

            วันนี้(30 มกราคม 2562) ที่ วิทยาลัยเชียงคำ พะเยา นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ " OPEN HOUSE" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในพื้นที่เชียงคำและพื้นที่ใกล้เคียงให้มา รู้ เห็น เพื่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสายอาชีวะ    

 

            ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาจำนวนมาก แต่ที่โดดเด่นและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือ ที่กดจุดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจากเปลือกทุเรียน    

          นายสุทิวัส วงศ์แพทย์ และ นางสาวปิยธิดา บัวหลวง นักศึกษา ปวส.ปี 2  กล่าวว่า ที่เลือกทำนวัตกรรมชิ้นนี้เพราะ คนส่วนมากคิดถึงแต่การออกกำลัง เช่น แขน ขา ลำตัว แต่หลงลืมเรื่องฝ่าเท้า ซึ่งฝ่าเท้าเป็นตัวแทนของทุกส่วนของร่างกาย จากภาพแสดงจุดสะท้อนบนฝ่าเท้า ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าเท้ากับร่างกาย จึงได้คิดหาวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นอยู่หลายอย่างแต่พบว่า เปลือกทุเรียน จะทำให้ฝ่าเท้าผ่อนคลายมากที่สุด เนื่องจากหนามทุเรียนมีความสูงต่ำไม่เท่ากันและช่องว่างระหว่างนามก็ไม่เท่ากัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการนวด ให้ผลแตกต่างจากวัสดุอื่นอย่างชัดเจน    

          จึงส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวะศึกษา เป็นสิ่งประดิษฐ์ ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย และได้รับรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561

           ปัจจุบัน เปลือกทุเรียนนวดฝ่าเท้า เริ่มมียอดสั่งซื้อเข้าเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพเปลือกทุเรียนนวดฝ่าเท้า มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ สำหรับท่านที่สนใจ อยากนำไปใช้ สามารถติดต่อได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 054-883510 ในราคาชุดละ 169 บาท    

        (นพพร / พะเยา )

ของดีชุมชน