เตรียมจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 4 วางเป้าก้าวสู่"ฮับอุตสาหกรรมภูมิภาค"

30 ม.ค. 2562 16:03 น.
ขอนแก่น-จัดใหญ่งานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 4 (E-san Industrial Fair 2019) วางเป้าเป็นฮับด้านอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ โดยเน้นไปที่การค้าและการลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆระหว่างกลุ่มประเทศ CLMV และ อนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ได้มีการแถลงข่าวการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 4 (E-san Industrial Fair 2019) โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดแถลงข่าว โดยระบุว่า การจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 4 (E-san Industrial Fair 2019) จะแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการเป็น MICE CITY ซึ่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการจัดประชุมขนาดใหญ่และจัดงานแสดงสินค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนและด้านอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายของรัฐ

นายศักดิ์สิทธ์ สิงห์สุนี อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นรวมกับสภาอุตสาหกรรมภาคอีสานจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมในภาคอีสาน โดยเฉพาะเน้นเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นก็มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความยินดีสนับสนุน และส่งเสริมงานดี ๆ แบบนี้เรื่อย ๆ โดยทางอุตสาหกรรมจังหวัดจะทำหนังสือถึงผู้ประกอบการในจังหวัด และขอความร่วมมืออุตสาหกรรมจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสานให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการโรงงาน นักธุรกิจให้มาร่วมงานเยี่ยมชม เข้าอบรมและฟังเสวนา เพื่อต่อยอดความรู้และธุรกิจของตัวเองในโอกาสต่อไป

ด้านนางสาว ภาวนา ประจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น กล่าวว่า นโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวมีเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นปี 2562 ให้ได้มากกว่า 5 ล้านคน งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์เป็นอีกงานที่จะส่งเสริมให้เกิดการเดินทางมาทำธุรกิจการค้า การลงทุน รวมไปถึงท่องเที่ยวในพื้นที่ ทาง ททท.ก็ได้มีส่วนร่วมในการเดินทางมาทำธุรกิจการค้าการลงทุน รวมไปถึงท่องเที่ยวในพื้นที่ ทางททท.ก็ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดงานดีๆในพื้นที่ พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้งานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคต่อไป

และทางด้านนายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงรายละเอียดงานในครั้งนี้ว่า ได้มีการจัดงานภายใต้แนวคิด “SMART INDUSTRY FOR SMART CITY” ซึ่งเป็นการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการเป็นเมือง SMART CITY และกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) โดยรูปแบบงานจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการ SMART CITY ด้านต่างๆของขอนแก่น โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ DEPA และรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น และ Pavilion ด้านโลจิสติกส์ของประเทศกัมพูชา ,สปป.ลาว, เมียนมา,เวียดนาม และไทย

โซนส่วนที่ 2 โซนแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการต่างๆของแต่ละอุตสาหกรรมกว่า 250 บูท ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมซอฟแวร์และICT ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องจักรกลใหญ่อุตสาหกรรมหนัก รวมไปถึงงานวิจัยต่างๆจากภาคการศึกษา และยังมีสินค้าจากโรงงานในเครือสหพัฒน์นำมาลดราคาพิเศษ 20-80% อีกด้วย และในส่วนที่ 3 คือโซนกิจกรรมอบรม สัมมนาในหลายหัวข้อ เช่น การอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้าน Shopping การเสวนา “อุตสาหกรรมระบบราง ความท้าทาย โอกาสของ SME ไทย” หัวข้อโอกาสการค้า การลงทุน ด้านโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศ CLMVT การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง SMART CITY และกิจกรรมการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โครงการ Transformation 4.0 โดยสำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอล(Depa) Science park มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายทรงศักดิ์ ประธานสภาอตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อว่า  ขอนแก่นก็เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ซึ่งงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ในครั้งนี้ก็จะมีการรวมอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศของภูมิภาค ซึ่งปีนี้เราเชื่อมโยงกับ CLMV จะมีผู้ประกอบการจากเพื่อนบ้านเราเข้ามาด้วย คือปีนี้เราเน้นเรื่องการเจรจาการค้าการลงทุน เรามีการยกระดับของงานจาก 3 ครั้งที่ผ่านมา เราโชว์ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรม แต่ว่าปีนี้จะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับ CLMV โดยในปีหน้าจะมีเป้าหมายของเราคือ เชื่อมโยงกับ GMS ให้เกิดการค้าการลงทุนในภูมิภาค โดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นให้มีการลงทุนด้านเศรษฐกิจ ถ้าเราได้เรือบกมา ซึ่งขอนแก่นเองเน้นด้านอุตสาหกรรมที่เป็น New S-CURVE ใช้น้ำน้อยก่อมลภาวะน้อย ซึ่งอุตหกรรมระบบรางก็อยู่ในส่วนแผนของปี 2563 ที่เราจะผลักดันร่วมกับร้อยแก่นสารสินธุ์ที่เราจะสร้างอุตหสาหกรรมระบบรางขึ้น และก็ตอนนี้เราก็จะปิดช่องว่างเรื่องของ โลจิสติกโดยขอนแก่นเองประกาศตัวเป็นศูนย์ซ่อมสร้างอากาศยาน ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งเรื่องของโดรนด้วย

โดยจะมีศูนย์ซ่อมสร้างกันที่จังหวัดขอนแก่น เรื่องของพื้นที่ขอนแก่นนี้เหมาะสมมากสำหรับการค้าการลงทุน พื้นที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับภาคตะวันออก บุคลากรเรามีมหาวิทยาลัยต่างๆ ตั้ง 5 แห่ง เราผลิตบุคลากร ซัพพอร์ตด้านอุตสาหกรรมมากมาย ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นศักยภาพของเรา เรามีโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง 700 เมกะวัตต์ เรามีแหล่งก๊าซธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาดพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมที่จะมาลงทุน เรามีแหล่งน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เรามีท่าเรือบก เรามีระบบโลจิสติกที่ดี ทันสมัย และก็ต้นทุนต่ำมาก

"ในการลงทุนได้มีการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดงาน ซึ่งงบประมาณในการจัดงานได้รับความสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ประมาณ 5 ล้านบาท เป็นส่วนที่จะใช้ในการกระตุ้น และเมื่อปีที่แล้วได้มีผู้เข้าชมงานประมาณ 7-8 พันคน ปีนี้ก็คาดว่าน่าจะถึง 1 หมื่นคน สำหรับงบประมาณ หรือว่าเศรษฐกิจที่มาเจรจาการค้าการขายในงานก็คาดว่าปีนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 500-1,000 ล้านบาท และสำหรับอุตสาหกรรมด้านการส่งออกก็เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งสินค้าการเกษตรก็มีการผลิตได้ค่อนข้างเยอะ อยู่ในเกณฑ์ทุกอย่าง

งานอุสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 4 (E-san Industrial Fair 2019) จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)" นายทรงศักดิ์ กล่าว  

++++++++++++++++ 

ข่าวโดย-น.ส.ภูริฉัตร ศิริโชคชัย  

ภาพโดย-น.ส.ยุวดี วงษ์สิงห์  

เศรษฐกิจภูมิภาค