"พรชัย โควสุรัตน์" นายก อบจ.อุบลฯ ประธานสภา ,รองประธานสภา และส.อบจ.อุบลฯลาออกลงสมัคร ส.ส.

29 ม.ค. 2562 12:33 น.
อุบลราชธานี - "พรชัย โควสุรัตน์" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถูกคำสั่ง ม.44 คสช. ระงับการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี 58 ยื่นใบลาออก นอกจากนี้ประธานสภา ,รองประธานสภาคนที่ 1 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยื่นใบลาออก เพื่อเตรียมตัวลงสมัคร ส.ส. หลัง กกต.ประกาศวันเลือกตั้ง 24 มี.ค2562

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.)อุบลราชธานี ได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อุบลราชธานี ได้มีการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและรอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยที่ประชุมมีมติเลือกนางพิมพกาญจน์ พลสมัคร ส.อบจ. เขต 2 อำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานสภา และเลือก นายวิชัย สวัสดิภาพ ส.อบจ. เขต 1 อำเภอนาจะหลวย  เป็นรอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 1

ทั้งนี้ นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 1  ได้ลาออกเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.อุบลราชธานี ในนามพรรคพลังประชารัฐ และ นายประจักษ์ แสงคำ ส.อบจ. เขต 1 อำเภอน้ำยืน ส่วน นายประภูศักดิ์ จินตะเวช ส.อบจ. เขต 4 อำเภอเดชอุดม นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี ส.อบจ. เขต 1 อำเภอวารินชำราบ และนายเอกพล ญาวงศ์ ส.อบจ. เขต 2 อำเภอสิรินธร จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.อุบลราชธานี ในนามพรรคเพื่อไทย และนายโกมินทร์ พิมพ์จันทร์ ส.อบจ. เขต 1 อำเภอศรีเมืองใหม่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.อุบลราชธานี ในนามพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทย โดยหลังจากยื่นใบลาออกจาก ส.อบจ.แล้วทั้ง 7 คนได้ลงพื้นที่พบปะหาเสียงกับประชาชนทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถูกคำสั่ง ม.44 คสช. ระงับการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี 2558 ก็ได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 นอกจากนี้ยังมี  ส.อบจ.อุบลราชธานีอีกหลายคนเตรียมยื่นใบลาออกเพื่อจะช่วยผู้สมัคร ส.ส.หาเสียงและจะลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคอื่น ๆ อีกหลายคนเช่นกัน ซึ่งคาดว่าบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.อุบลราชธานี จะเต็มไปด้วยสีสันดุเดือดและคึกคักมากเป็นพิเศษ

การเมืองท้องถิ่น