" ถูกจริงไม่ได้โม้ " กรมการค้าภายใน จัดมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

28 ม.ค. 2562 21:32 น.
นครราชสีมา - " ถูกจริงไม่ได้โม้ " กรมการค้าภายใน เปิดสนามหน้าศาลากลางโคราช จัดกิจกรรมมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ให้ประชาชนได้เลือกซื้อในราคาประหยัด เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ม.ค. 2562

  

ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 28 มกราคม  2562 นายประโยชน์  เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายในพร้อมนายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำพิธีเปิดงาน “ มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ”

 

โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์และจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้า เปิดโอกาสให้ประชาชนได้พบผู้ผลิตสินค้าจากแหล่งผลิตโดยตรง ทำให้มีราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้นำสินค้าที่ผลิตในชุมชนมาจำหน่ายสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอย การจ้างงานของภาคประชาชน เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดและภาพรวมของระบบเศรษฐกิจภูมิภาค
 

  

นายประโยชน์ ฯ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายดูแลค่าครองชีพประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในอัตราสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายรับได้มาในแต่ละวันและปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เพื่อมุ่งมั่นแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างเป็นรูปธรรม กรมการค้าภายใน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเหล่านี้ให้ประชาชนได้เลือกซื้อในราคาประหยัดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2562

เศรษฐกิจภูมิภาค