พิษณุโลก ทำไม้กวาดดอกหญ้า อาชีพนอกฤดูเก็บเกี่ยว

27 ม.ค. 2562 10:55 น.
พิษณุโลก - กลุ่มเกษตรกรบ้านป่าหวาย รวมกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า ที่ใช้เวลาว่างหลังจากทำอาชีพหลัก สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า ของเกษตรกรบ้านป่าหวาย  ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกร ที่ใช้เวลาว่าง หลังจากทำอาชีพหลักด้านการเกษตร คือ ปลูกข้าวโพดและทำนาแล้ว ในช่วงที่ต้นดอกหญ้าสำหรับไม้กวาดผลิดอก เหมาะสำหรับการนำมาทำไม้กวาด ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะเก็บดอกไม้กวาดมาตากแดดให้แห้ง แล้วก็จะลงมือถักทอมัดเป็นไม้กวาดดอกหญ้าส่งขายและไว้ใช้เอง

 โดยการนำของ นางทับทิม  ยวนแห่ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8  ที่ได้ของบประมาณจากทางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อทำโครงการเสริมรายได้ให้กับลูกบ้านในหมู่บ้าน ทางหน่วยงานของอำเภอนครไทย ก็ได้เข้ามาสนับสนุน และส่งเสริมทั้งการให้ความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนสามารถนำผลิตภัณฑ์ส่งขายเป็นรายได้

 

  “เราขอสนับสนุน จากงบของจังหวัด ได้มาทั้งหมด 20,000 บาท เราก็นำมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างและให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นผู้ดำเนินการร่วมกัน มีทั้งหมด 75 คนในกลุ่ม แบ่งหน้าที่มี ฝ่ายบริหารจัดการ มีคณะกรรมการหมู่บ้านรวมทั้งหมด 15 ท่าน หลังจากนั้นเราก็รับสมัครสมาชิกร่วมโครงการทำทั้งหมดในครั้งแรกแต่ 15 คน ก็ทำได้สำเร็จ รายได้แบ่งเข้ากลุ่มไว้  15 % ทางกลุ่มได้ดำเนินการทำมาตลอดอย่างวันนี้ก็สั่งมา 50 มัด 500 อัน ขายทั้งปลีกทั้งส่ง ในราคาด้ามละ 25 บาท  ผลิตภัณฑ์ของเราส่งไปจำหน่ายที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และที่ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย  ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ  ซึ่งบางช่วงที่หน้าฝนก็จะทำไร่ข้าวโพดและทำนา จะมีสมาชิกน้อยคน ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ ถ้าเป็นฤดูแล้งเราทำข้าวโพดทำนา หลังจากนั้นเราก็มารวมกลุ่มทำกัน  รายได้พออยู่ได้ วันละ 100 กว่าบาทต่อคน บางทีกลุ่ม 5 คนก็ทำเยอะรายได้ก็เยอะตาม”  นางทับทิม กล่าว

 

ทั้งนี้ปัจจุบัน กลุ่มเกษตรกรไม้กวาดดอกหญ้า มีสมาชิกประมาณ 75 คน เป็นเกษตรกรในหมู่บ้านที่ ซึ่งรูปแบบผลิตภัณฑ์นั้น การันตีถึงความทนทานและความสวยงาม อีกทั้งยังมีราคาย่อมเยา พร้อมเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือของชุมชนอีกด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจหรือต้องการสั่งไม้กวาดดอกหญ้า จะซื้อไว้ใช้งาน หรือนำไปขายต่อ เพื่อสนับสนุนรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร สามารถติดต่อได้ที่ นางทับทิม  ยวนแห่ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8  ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  เบอร์โทร 086 2103192

ของดีชุมชน