คสช.คืนตำแหน่งให้"สุนทร รัตนากร"กลับมานั่งเก้าอี้ นายก อบจ.กำแพงเพชร

21 ม.ค. 2562 21:07 น.
กำแพงเพชร- คสช.คืนตำแหน่ง นายสุนทร กลับมานั่งเก้าอี้ นายก อบจ.กำแพงเพชร วันนี้เดินทางเข้าทำงานท่ามกลาง ความยินดีของหัวหน้าส่วนราชการและท้องถิ่นรวมทั้งชาวบ้าน

 

            วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. บรรยากาศที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ช่วงเช้าของวันนี้จนถึงบ่าย มีข้าราชการระดับสูงหลายท่าน ได้เดินทางมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่วันนี้ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส สวมเครื่องแบบราชการ เดินทางมาโดยรถส่วนตัว พร้อมบิดานายสุวิทย์ รัตนากร และครอบครัว เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่หน้าสำนักงาน และศาลตายายใต้ต้นโพธิ์ ที่ด้านหลังสำนักงาน และพระพุทธรูปในห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งกราบวางพวงมาลัยที่หน้าภาพคุณแม่ณราภรณ์  รัตนากร ในห้องทำงาน ก่อนที่จะพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนที่ต่างแสดงความยินดีกันอย่างเนืองแน่นในวันนี้ ประกอบไปด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และช่วงบ่าย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อดีตนายอำเภอคลองขลุง นายองอาจ สังคหัตถกร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายอนันต์ ทองแตง อัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้บริหารนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายก อบจ.สิบเอก ณรงค์ อยู่ปาน รองนายก อบจ. นายวุฒิชัย สมไชยมงคล ประธานสภา อบจ. รวมทั้งสมาชิก อบจ. นายชรินทร์ ไชยยะ ปลัด อบจ.และข้าราชการในสังกัด บริษัทห้างร้าน ธนาคาร ธกส.นายมณเฑียร พุ่มริ้วประธานบริษัททิพย์เคเบิ้ลทีวีจำกัด นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต สส.กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.และนายกเทศบาลตำบลต่างๆ  ผู้จัดการตลาดศูนย์การค้า สมาคมนักข่าวส่วนกลกำแพงเพชร ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย ร่วมรับประทานอาหารที่ด้านล่างอาคารสำนักงาน อบจ.กำแพงเพชร

 

           นายสุนทร รัตนากร เป็นพี่ชาย นายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย   จบปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร เคยผ่านงานการเป็นหัวหน้าสถานีอนามัยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงสามัคคี เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  เมื่อปี 2554 เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงสนามเลือกตั้งชิงนายก อบจ.คว้าชัยชนะเหนือนายจุลพันธ์ ทับทิม คู่แข่งในขณะนั้น ต่อนาในปี พ.ศ. 2559 เป็น 1 ใน 3 นายก อบจ.ที่หัวหน้า คสช. ใช้มาตรา 44 สั่งระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ล็อตที่ 4 โดยมีผู้ติดบัญชีทั้งหมดในล็อตนี้จำนวน 60 คน

 

 

 

           ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือให้บุคคลกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งเดิม โดยส่งหนังสือไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้อ้างถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 43/2559 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 พร้อมสำเนาคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 1/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 43/2559 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ให้ นายสุนทร รัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราว พร้อมนายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในขณะนั้น(ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการแล้ว )ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัด

 

           ทั้งนี้ในคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่องให้บุคคลกลับไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิมระบุว่าบัดนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังกล่าว ได้ถูกศูนย์อำนวยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยุติเรื่องแล้ว กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้ นายสุนทร รัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกลับไปดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมโดยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการต่อไป

      

           โดยในคำสั่งนี้มีผู้ที่ได้รับคืนตำแหน่งด้วยกันจำนวน 9 ราย มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 รายประกอบไปด้วย นายสุนทร รัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ส่วนที่เหลือเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร เจ้าพระยาสรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายกเทศบาลตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและปลัดในสังกัดท้องถิ่น

การเมืองท้องถิ่น