พิษณุโลก นักเรียนเลี้ยง"จิ้งหรีด" ขายรายได้ดี

22 ม.ค. 2562 06:30 น.
พิษณุโลก - โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ไว้รับประทาน และส่งขาย สร้างรายได้ดี แถมจิ้งหรีดมีประโยชน์โปรตีนสูง

              ที่โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นหนึ่งโรงเรียนในสังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการกองทุนอาหารกลางวันของ สพฐ. สนับสนุนให้แต่ละโรงเรียนดำเนินงานด้านอาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานปฏิบัติงานด้านโภชนาการของนักเรียน 

 

              นายเอนก ถนอมเพชรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน  ได้ร่วมกันเลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำและพันธุ์ทองลายไว้เป็นอาหารกลางวันเพื่อบริโภค เนื่องจากจิ้งหรีดมีคุณค่าทางโภชนาการและมีโปรตีนสูงมาก โดยริเริ่มทดลองเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2560  จนถึงปัจจุบัน นอกจากจะนำมารับประทานเป็นอาหารกลางวันแล้ว ยังนำมาขายในรูปแบบของสหกรณ์โรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและส่งขาย ปัจจุบันผลตอบรับดีมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาขอซื้อจิ้งหรีดที่โรงเรียนเป็นจำนวนมาก

                นายเอนก กล่าวเพิ่มเติมว่า “ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอาหารกลางวัน โดย สพฐ.ได้สนับสนุนงบประมาณมาให้เราดำเนินการ การเลี้ยงจิ้งหรีดนี้ เราส่งนักเรียนไปอบรมที่ อตก และกลับมาดำเนินการ เป็นความโชคดีที่ อตก.สนับสุนน จิ้งหรีดพันธ์ทองลายมาให้ และเราก็หาพันธ์ทองดำมาเสริม เราจึงมีทั้งทองดำและทองลาย เมื่อครบอายุของการจับ ทำมาต้มให้สุก ตากให้แห้งและแพ็คใส่ถุง จำหน่ายผ่านทางสหกรณ์ และจัดสรรให้เด็กมีรายได้ และเข้ากองทุนเท่าไหร่  ตลาดส่งก็จะเป็นในชุมชน  คุณครู นักเรียนเอาไปจำหน่ายบ้าง ”

 

              ด.ช.จตุรชัย ขำพวง  นักเรียนชั้น ม.1 เล่าว่า “ในกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดจะมีกัน 10 คน หมุนเวียนเปลี่ยนเวรกันดูแล ในตอนเช้าเอาน้ำให้จิ้งหรีด เอาอาหารของมันให้ทั้งเช้าเย็น  ระยะเวลาในการเลี้ยงทองลาย 45 วัน ทองดำ 35 วัน ก็สามารถเก็บขายได้  การเก็บก็จะเอาไปต้มน้ำและนำไปขาย  ส่วนที่เหลือก็นำมาทำเป็นอาหารกลางวัน  ส่งขายในกิโลกรัมละ 90-100  บาทครับ”

 

 

                สำหรับวิธีเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเริ่มจากเตรียมพื้นที่ของโรงเรือน นำพ่อพันธ์แม่พันธ์จิ้งหรีดที่ซื้อมานำลงไปเพาะเลี้ยงในกระดาษลังไข่ จะให้อาหารจำพวกพืชผัก อาทิ ใบต้นรัก ยอดหญ้าแห้วหมู ฟักทอง เป็นต้น โดยวงจรของจิ้งหรีดที่มีอายุประมาณ 45 วัน จึงจะสามารถจับไปขายได้ ด้วยวิธีการนำมาแปรรูปเป็นจิ้งหรีดต้ม หรือจิ้งหรีดทอด นักเรียนแต่ละคนจะมีหน้าทีรับผิดชอบแตกต่างกัน ทั้งฉีดน้ำให้อาหารตอนเช้า จับจิ้งหรีดออกจากกระดาษลังไข่ เตรียมต้มน้ำนำจิ้งหรีดลงไปต้มนานกว่า 30 นาที จากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำเย็นให้สะอาด ก่อนนำไปผึ่งลมให้แห้งจึงจะบรรจุลงในถุง พร้อมชั่งกิโลขายให้กับลูกค้าหรือชาวบ้านในละแวกโรงเรียน ที่สั่งจองในราคากิโลกรัมละ 90-100 บาท

 

                 นอกจากนี้  จิ้งหรีดยังสามารถนำมาทำเป็นอาหารเมนูแสนอร่อยหลากหลาย เช่น ทอดมันจิ้งหรีด น้ำพริกจิ้งหรีด หรือจิ้งหรีดทอดโรยเกลือ ฯลฯ รับรองว่าถูกปากผู้ที่ชื่นชอบชิมลิ้มลองแมลงชนิดนี้เป็นอย่างมาก

ทำมาหากิน