"มทบ.29" จัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

19 ม.ค. 2562 08:19 น.
สกลนคร - "พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย" ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นประธานตรวจพลสวนสนาม ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิม ที่ลานจอดเครื่องบิน ฝูงบิน 236 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ เนื่องในวันกองทัพไทย

 

         ที่ลานจอดเครื่องบิน ฝูงบิน 236 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นประธานตรวจพลสวนสนาม ในพิธีกกวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย พร้อมอ่านโอวาทของ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่มีถึงทหารทุกเหล่าทัพ โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร รวมถึงญาติของทหารใหม่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

 

 

            ซึ่งพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เป็นพิธีสำคัญยิ่งของเหล่าทหารทุกเหล่าทัพ เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทย ที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้ 

 

         และยังเป็นโอกาสสำคัญที่เหล่าทหารใหม่ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมพิธี  จะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  ซึ่งเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เข้ารับราชการทหารทุกคนจะต้องกระทำพิธี  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นสิริมงคลตลอดชีวิตการรับราชการ สำหรับธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร เป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้น ๆ เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม ทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา

ประชาสัมพันธ์