อนุบาลเลย จัดงานวันเด็กย้อนยุค "ออจ้าว"

11 ม.ค. 2562 15:16 น.
จ.เลย -ร.ร.อนุบาลเลย จัดงานมอบทุนการศึกษา วันเด็กแห่งชาติ ตลาดนัดพอเพียงบัวชมพู ในชุดย้อนยุค"ออจ้าว"

 

              เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ม.ค. 2562 ณ สนามกีฬา รร.อนุบาลเลย ถนนร่วมใจ อ.เมือง จ.เลย  นายรอง  ปัณสังกา ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน” มอบทุนการศึกษามูลนิธิ พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก  งานวันเด็กแห่งชาติ  ตลาดนัดพอเพียง“ โดยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนร่วมสวมใส่ชุดย้อนยุค”ออจ้าว” สวยงาม ท่ามกลางข้าราชการ ผู้ประครองมาร่วมงานจำนวนมาก

 

            นายเดช  ปาจรียานนท์  ผอ.ร.ร.อนุบาลเลย  รายงานว่า  งานพิธีมอบทุนการศึกษา พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก งานวันเด็กแห่งชาติและตลาดนัดพอเพียงบัวชมพู  โดยนักเรียน ( Open H0use Anubanloei School )ในปี 2562 นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน  ทั้งนี้  รร.อนุบาลเลย จัดการเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย  ห้องเรียน MEP (Mini Einglish Orogram) ในระดับปฐมศึกษา  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เป็นโรงเรียนที่มีเป้าหมายสำคัญ 5 ประการคือ

 

 

 

           เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก ในปีการศึกษา 2561 ได้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ส่งผลผลให้นักเรียนมีทักษะคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการทำงาน ตลอดจนแสดงผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย

 

            ในวันนี้ได้มอบทุน 20 ทุนๆ 500 บาท มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติจาการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีครั้งที่ 68 ณ จ.บุรีรัมย์ ตลอดจนเปิดตลาดนัดพอเพียง และมอบเกียรติบัติแก่ครูผู้สอนทีมีผลงาน(Best Practices)  ขึ้น  งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอผลงาน , มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ส่งเสริมให้คณะครู บุคลาการของโรงเนียนมีรูปแบบการจัดกาการเรียนการสอนและเพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมผลงานของบุตร-หลาน และมีสัมพันธ์ที่ดีแก่โรงเรียน อีกด้วย

คุณภาพชีวิต