ปล่อยแถว!! จู่โจมเป้าหมายปล่อยกู้หนี้นอกระบบ

11 ม.ค. 2562 15:00 น.
ศรีสะเกษ-ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ประชุม ซุกซ้อม ก่อนปล่อยแถวกระจายกำลังเข้าจู่โจมเป้าหมายปล่อยกู้หนี้นอกระบบ ตามนโยบายการเร่งรัดป้องกัน - ปราบปรามอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ ประเภทหนี้นอกระบบผิดกฎหมาย นำเอกสารสิทธิ์ - กรรมสิทธิ์ที่ดิน กลับคืนประชาชน

 

            วันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ ลานเอนกประสงค์ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำการประชุมแถว ซักซ้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ชุดปฎิบัติการจากศูนย์ปราบปรามอาชญกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปอส.ตร.) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, พิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษ และชุดปฎิบัติการตรวจค้น ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ให้ความสำคัญกับปัญหาหนี้นอกระบบ และถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข

 

            โดยเน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และต่อเนื่อง รวมทั้งการลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ ก่อนที่จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ในกรณีที่กระทำการผิดกฎหมาย ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย ให้ทุกภาคส่วนบูรณการ ประสานการปฎิบัติอย่างใกล้ชิด ให้มีผลการปฎิบัติอย่างชัดเจน โดยให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย   

 

 

           พลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์ปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการฉ้อดกงทรัพย์สินของประชาชน โดยบูรณาการปฎิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสืบสวน รับข้อร้องเรียนจากประชาชน ผู้ได้รับความเดือนร้อนตามช้องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมซักซ้อมนโยบาย กำชับการปฎิบัติ เร่งรัดป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ประเภทหนี้นอกระบบ เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน ให้กับทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญว่า เป็นหนี้ต้องจ่าย แต่ต้องให้ความเป็นธรรม ทั้งลูกหนี้ และเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาค โดยในช่วงวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ถึง 13 สิงหาคม 2561 สามารถดำเนินการได้ 74 ราย เจ้าหน้าที่ 72 คน โฉนด 74 ฉบับ ตรวจยึดรถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 3 คัน และจับกุมดำเนินคดี 2 ราย ข้อหาจ่ายเงินกู้หนี้นอกระบบเรียกดอกเบี้ยแพงเกินกว่าที่กฎหมายกหนด

 

 

           โดยภายหลังจากที่ผู้บังคับการฯ ได้ทำการประชุมแถวเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้เข้าใจถูกต้องตรงกันในการปฎิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้ว ได้ทำการเดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ภายในแถว ก่อนที่จะตรวจสอบเอกสาร กล้องเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าจู่โจม ปฎิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย ก่อนที่จะปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ทุกนายเข้าพื้นที่ ตามแผน โดยแยกเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตามเป้าหมาย โดยไม่ได้แจ้งง่าจะเข้าอำเภอใด จุดใดแก่เจ้าหน้าที่อื่น หรือสื่อมวลชน เพราะมีการนำกล้องไปเปิดภายในรถขณะออกปฎิบัติงาน

 

 

 

ภาคประชาสังคม