เจ้าคณะจังหวัดเทศนาธรรมแนะให้เป็นพระ หนีโทรศัพท์

11 ม.ค. 2562 07:42 น.
ศรีสะเกษ-พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เทศน์สั่งสอนพระที่เข้าร่วมปาริวาสกรรม แนะนำพระจะต้องเป็นพระแท้ โดยเฉพาะการเข้าใกล้โลกของโทรศัพท์ เพราะขณะนี้โลกออนไลท์กำลังคุกคามพระสงฆ์อย่างมาก

 

            ค่ำของวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ วัดโนนแค หรือ วัดชนะสงคราม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยพระอธิการ สุพล จิรสุโภ เจ้าอาวาสวัดฯ ได้จัดให้มีพิธีปาริวาสกรรม โดยเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ และอุบาสก - อุบาสิกา ที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมปาริวาสกรรมได้เดินทางมาเข้ากรรม หรือมาสวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฎิบัติตนอยู่ในพระวินัย โดยมีพระพี่เลี้ยงคอยกำชับ กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีตารางในการปฎิบัติวัตร คือ เริ่มเวลา 03.00 จะมีสัญญาระฆังให้ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว เสร็จแล้วเดินทางเข้าสู่ลานธรรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า

 

         จากนั้นบอกวัตรรับอรุณ จนในเวลา 07.00 น. ปฎิบัติธรรมเจริญกัมมัฎฐาน ภาคเช้า จนเวลา 08.30 น. ทำภัทกิจ กล่าวถวายสังฆทาน ฟังอนุโมทนากถา จนเวลา 10.30 น. ออกรับบิณฑบาต ฉันท์ และทานอาหาร ปฎิบัติภารกิจส่วนตัว จนเวลา 14.00 น. สัญญานปฎิบัติธรรมเจริญกัมมัฎฐาน ภาคบ่าย รับน้ำปานะ ทำสรีรกิจ ตลอดไปจนเวลา 17.00 น. ปฎิบัติธรรมเจริญกัมมัฎฐาน ภาคเย็น สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังโอวาสธรรม เช่นนี้ทุกวัน ตลอดระยะเวลาปาริวาสกรรม 10 วัน 10 คืน โดยในคืนวันนี้พระสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกา ได้มีโอกาสได้รังฟังโอวาสธรรม จาก พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัด

 

 

 

 

          พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ได้เทศนาแนะนำคณะสงฆ์ และอุบาสก - อุบาสิกา ความว่า ขอแสดงความชื่นชมพระสงฆ์ และอุบาสก - อุบาสิกา ที่ได้อุทิตตนมาเข้าสู่การปาริวาสกรรม เป็นการนำคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า มาทบทวน มาพิจารณาปฎิบัติ แยกแยะในการดำเนินชีวิตของตน การล่วงละเมิดพระวินัย ในบ้างครั้งแค่ความคิดไม่ดี ก็อาจจะผิดพระวินัยได้ โดยเฉพาะในสังคมโลกของปัจจุบัน มีสิ่งยั่วยุรอบด้าน ทั้งยั่วประชาชนปกติให้ทำบาป และพระสงฆ์ ซึ่งในสังคมออนไลท์ หากพระสงฆ์พกพาโทรศัพท์ที่ทันสมัยมากๆ ใช้งานมากกว่าโทรหาพระสงฆ์อื่นเท่าที่จำเป็นแล้ว สิ่งต่างๆ ที่เป็นกามคุณจะมาอยู่ในมือเรา ก็อาจจะเข้าสู่สายตา สู่สมองของพระสงฆ์

 

            เพราะวันนี้หากเปิดโทรศัพท์ก็จะมีสิ่งยั่วยุต่างๆ เข้ามา มีภาพต่างๆ มาแสดงให้ได้เห็น มีทั้งดีและไม่ดี และส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่ไม่ดีต่อพระสงฆ์ เป็นสาเหตุให้พระสงฆ์กระทำผิดพระวินัย โดยบางทีไม่รู้ วันนี้จึงอยากจะให้พระสงฆ์ได้ทำการทบทวนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์จะต้องเป็นพระสงฆ์โดยแท้ เพราะสงฆ์ที่อวดอุตรินั้นมีมาก นำพาชาวบ้านบูชาสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ผิดแผกไปจากพระวินัย บางองค์กลายเป็นพระใบ้หวย กลายเป็นพระขอ ขอสร้างสิ่งต่างๆ อ้างวัดเพื่อสร้างให้กับตน บรรลุตัญหา ความต้องการตน หากพระสงฆ์เป็นเช่นนี้กันหมด โลกจะวิบัติอย่างมาก ญาติโยมจะไม่มีที่พึ่ง สังคมจะวุ่นวายมาก

 

 

 

           ภายหลังจากที่พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ได้เทศนาสอนสั่ง พระสงฆ์ อุบาสก - อุบาสิกา ที่มาร่วมปาริวาสกรรมแล้ว ได้ร่วมทำการรับการบอกวัตรของคณะสงฆ์ เป็นการบอกกล่าวเรื่องราวที่อาจจะกระทำผิดพระวินัย ต่อหน้าพระสงฆ์พี่เลี้ยง และได้ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฎิบัติธรรม ตามตารางที่กำหนดจนครบ 10 วัน 10 คืน ไม่มีลดหย่อยแต่อย่างใด

 

 

 

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม