กาฬสินธุ์ยกระดับโอทอปชุมชนประกวดดีเด่นระดับประเทศ(ชมคลิป)

10 ม.ค. 2562 16:27 น.
กาฬสินธุ์ - คณะกรรมการและคณะทำงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัดกาฬสินธุ์ คัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอปจาก "กลุ่มน้อยดาว" หรือกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา เพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปดีเด่น เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ

 

               วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมเบญจพร โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป โดยมีคณะกรรมการ คณะทำงานระดับจังหวัด และตัวแทนผู้ประกอบการ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

               นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าคณะกรรมการและคณะทำงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จ.กาฬสินธุ์ เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2562  โดยได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป ให้มีคุณภาพ  มาตรฐาน รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล สำรวจความต้องการ จัดทำหลักสูตรรองรับ  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถอดบทเรียน คัดเลือกผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ และประกวด KBO จังหวัดดีเด่น

 

 

               นายประจักษ์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ และประกวด KBO จังหวัดดีเด่นดังกล่าว คณะกรรมการระดับจังหวัด ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอป กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant  D) หรือระดับ 1-3 ดาว ที่ผ่านการคัดสรรจาก 18 อำเภอ จำนวน 13 กลุ่ม  โดยคณะกรรมการ ได้คัดกรองเหลือ 10 กลุ่ม คือกลุ่มแปรรูปเสื่อกก อ.ฆ้องชัย กลุ่มแม่บ้านทอผ้าเสื้อเย็บมือ อ.กุฉินารายณ์  กลุ่มทอผ้าลายยางกล้วย อ.เมืองกาฬสินธุ์ กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูป อ.กมลาไสย  กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  อ.ห้วยเม็ก  กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง  อ.ห้วยผึ้ง  กลุ่มแปรรูปขนม  อ.ดอนจาน  กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาประชารัฐ อ.คำม่วง  กลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอป  อ.ท่าคันโท  กลุ่มผลิตและแปรรูปเห็ดบด บ้านโนนสูง อ.ยางตลาด

 

 

               นายประจักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ใน 10 กลุ่ม ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้  จะนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป โดยเครือข่าย KBO จ.กาฬสินธุ์ และจะทำการคัดเลือกอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อให้เหลือเพียงกลุ่มเดียว  ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

 

ของดีชุมชน