เขื่อนลำปาวเร่งส่งน้ำช่วยเกษตรกรในช่วงฤดูนาปรัง(ชมคลิป)

10 ม.ค. 2562 16:13 น.
กาฬสินธุ์-เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์เร่งส่งน้ำเพื่อช่วยเกษตรกรทำนาปรัง ประมง และปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ยันปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรจนถึงในช่วงฤดูฝน แนะเกษตรกรควรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนปลูกข้าวนาปรัง

 

           เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายสำรวย อินพิทักษ์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  รักษาการผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือ เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์เขื่อนลำปาวปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,116 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 56.36 เปอร์เซ็นต์ จากความจุของอ่าง 1,980 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ทางเขื่อนลำปาวได้เริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน 2561 และได้หยุดการส่งน้ำมาตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนที่  2561 กระทั่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการส่งน้ำให้กับเกษตรกรทั้งการทำข้าวนาปรัง ประมง และปลูกพืชฤดูแล้งเฉลี่ยวันละประมาณ 3.78 ล้าน ลบ.ม.มาตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 และจะทำการส่งน้ำไปจนสิ้นฤดูแล้ง

 

            นายสำรวย กล่าวอีกว่า สำหรับการวางแผนการใช้น้ำในฤดูแล้งปี 2561/2562 ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รวม 182 วัน โดยมีการวางแผนเพื่อการประปาหน้าเขื่อน การอุตสาหกรรมเหนือเขื่อน เพื่อการประปาท้ายเขื่อน เผื่อการระเหยซึมในอ่าง รักษาระบบนิเวศ ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชีกลาง – ชีล่าง และสำรองน้ำกรณีฉุกเฉินฝนทิ้งช่วง ตลอดจนการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งข้าวนาปรัง พืชไร่ พืชผัก บ่อปลา บ่อกุ้ง รวม 254,794 ไร่ ซึ่งจะต้องใช้น้ำทั้งหมดรวม 934.57 ล้าน ลบ.ม. แต่จะต้องเตรียมน้ำไว้สำหรับการอุปโภค บริโภค ซึ่งต้องให้ความสำคัญอันดับแรก ทางเขื่อนยืนยันว่าเพียงพอในช่วงฤดูแล้งไปจนถึงฤดูฝนอย่างแน่นอน

 

 

          อย่างไรก็ตามแม้ประมาณน้ำในเขื่อนลำปาวจะเพียงพอที่จะส่งไปใช้ในการเพราะปลูกข้าวนาปรัง แต่เกษตรกรควรที่จะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย โดยเฉพาะข้าวโพด ที่ทางรัฐบาล ที่กำลังส่งเสริมให้ปลูก หรือจะเป็นการเพราะปลูกพืชไร่ต่างๆที่ใช้น้ำน้อย ซึ่งจะช่วยให้มีน้ำเพียงพอมากขึ้น และต้องใช้น้ำร่วมกันใช้อย่างประหยัดเกิดคุณค่าและประโยชน์มากที่สุด

 

คุณภาพชีวิต