อากาศเย็นสบายๆ นทท.ชมทะเลหมอกยอดภูบ่อบิด

10 ม.ค. 2562 11:50 น.
จ.เลย สภาพความเป็นทะเลภูเขา ภูมิประเทศสวยงาม มีอากาศเย็น นักท่องเที่ยวขึ้นพิชิตยอดภูชมทัศนียภาพสวยงาม ทะเลหมอก อุณหภูมิอยู่ที่ 16-17 องศา

 

            เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 10 ต.ค.2562 ณ  วนอุทยานภูบ่อบิด นายสว่าง   อภัย จิตอาสาพัฒนาภูบ่อบิด  กล่าวว่า  ภูบ่อบิด   ที่ตั้งอยู่ระหว่าง ต.กุดป่อง  ต. ชัยพฤกษ์ และ ต .นาอาน เมือง จ.เลย    ห่างจากตัวเมืองเลยเพียง 3 กม. เป็นภูเขาสูงชัน โดดเด่น ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองเลย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 500-600 เมตร  มีถ้ำหลายแห่งและป่ามีสภาพสมบูรณ์  

 

          เช้าวันนี้ สภาพอากาศของจังหวัดเลย ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวมาก มีหมอกในตอนเช้าในบางพื้นที่  นักท่องเที่ยวที่ขึ้นพิชิตความสูงต่อเน่ืองจากช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็ยังมีทั้งชาวไทยและช่าวต่างชาติโดยเฉพาะจากยุโรปมาเที่ยวกันมากขึ้นทุกวัน    ส่วนสภาพอากาศนั้นจากกาารายงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาเลยว่า   อุณหภูมิพื้นราบ 17-19 องศา

 

          ส่วนยอดภูอากาศเย็น อุณหภูมิอยู่ที่ 16-17 องศา ที่ยอดภูบ่อบิด อ.เมืองเลย  สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ได้ 360 องศา มีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งขึ้นสัมผัสอากาศที่เย็น ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกที่ขาวโพลนปกคลุมท้องฟ้าทั่วเมืองเลย ที่ยอดภูบ่อบิด อุณหภูมิ 17 องศา ส่วนยอดภูเรือ ภูกระดึง 13 องศา 

ท่องเที่ยว