ชาวอำเภอปง จัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 107ปีและของดีอำเภอปง

10 ม.ค. 2562 09:45 น.
พะเยา-ชาวบ้าน 9 ตำบลใน อ.ปง พร้อมใจกันทำพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหนอเรือคำ ผู้ปกปักรักษาเมืองและสมโภชฉลอง107ปีการสร้างเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล มี "ผู้ว่าฯหมูป่า"เป็นประธานในพิธี

        ช่วงค่ำวันนี้ ( 9 มกราคม 2562 ) ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา เป็นประธานในงานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ โดยมีนายพงษ์พันธ์. วิเชียรสมุทร รอง ผวจ.พะเยา นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง หัวหน้าส่วนราชการและชาวอ.ปงให้การต้อนรับ  

    

        นายสิทธิ์ เปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี่เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำและวัฒนธรรมท้องถิ่น สมโภชม107ปีเมืองปง  ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างรายได้แก่ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของล้นเกล้าฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9    

        งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 -15 มกราคม ภายในงานมีกิจกรรมภายประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ ตั้งแต่ช่วงเช้า  จากนั้น15.00น.มีขบวนแห่ขบวนของดี อ.ปง จากสี่แยกประตูขาว ผ่านตัวเมืองปงและเข้าสู่สนามที่ว่าการอ.ปง เพื่อทำพิธีเปิด ช่วงค่ำมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและชนเผ่า การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีแต่ละหมู่บ้านทั้ง9ตำบลและถนนวัฒนธรรม      

        ประวัติเจ้าพ่อหนองเรือคำ เชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีหน้าที่เฝ้าเรือหลวงให้เจ้าหลวงหัวเมืองต่างๆที่มาประจำอ.ปง  ซึ่งปัจจุบันหนองน้ำที่จอดเรือเหล่านั้นคือที่ตั้งที่ว่าการอ.ปง ซึ่งในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ใครจะละเมิดบุกรุกไม่ได้ ใครฝ่าฝืนมีอันเป็นไปทุกราย และในคืนเดือนเพ็ญชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงฆ้อง กลอง ดังมาจากหนองน้ำและมีเรือคำหรือเรือสีทองลอยขึ้นจากหนองน้ำ จึงมีการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อหนองเรือคำ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพสักการะมาจนถึงปัจจุบัน         (นพพร /พะเยา )

ศิลปะวัฒนธรรม