มทส.โคราช จัดเต็มงานวันเด็กห่งชาติ พาสนุกตะลุยเส้นทางการเรียนรู้สู่อนาคตของชาติ

10 ม.ค. 2562 08:30 น.
นครราชสีมา - มทส.โคราช จัดเต็มงานวันเด็กห่งชาติ พาสนุกตะลุยเส้นทางการเรียนรู้สู่อนาคตของชาติ พร้อมเปิดอลังการเกษตรสุรนารี 62 โชว์นวัตกรรมอาหารเทคโนโลยีเกษตร

  

 

                 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยถึงการจัด “งานวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9 ในที่ 12 มกราคม เวลา 08.30–15.00 น. ใช้สถานที่ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส. อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “ เส้นทางแห่งการเรียนรู้ สู่อนาคตของชาติ ” ในงานจัดซุ้มนิทรรศการ การละเล่นและแจกของรางวัลที่เน้นความสนุกสนานแฝงสาระน่ารู้ ตื่นตาตื่นใจกับ คาราวานสัตว์แปลกพร้อมเพลิดเพลินกับแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมกับอุทยานการเรียนรู้สิรินธร อาทิ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน สวนพฤกษศาสตร์ มทส. เมืองจราจรจำลอง รวมทั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ไว้ต้อนรับเด็กรวมทั้งจัดการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถ วาดภาพระบายสี การแข่งคลาน หนูน้อยฟันสวย แข่งขันกินผักมาราธอน  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์0 4422 4082 – 5

   

 

          นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเกษตรสุรนารี’62 นวัตกรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Food Innovation) งานแสดงศักยภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อยกระดับอุสาหกรรมการเกษตรและอาหารของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย วันที่ 12-20 มกราคม  ตลอด 9 วัน 9 คืน ในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ มทส. อาทิ โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว เครื่องหว่านข้าวอัตโนมัติสำหรับเกษตรกรยุค 4.0 ชุดควบคุมสารละลายอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์และการคัดแยกเพศอสุจิโคนมโดยโมโนโคลนัลแอนติบอดี้

 

           ซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้สามารถต่อยอดและพัฒนาให้อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการอบรมหลายหลักสูตรทั้งสร้างอาชีพเกษตรยุคใหม่ ทำเกษตรอย่างไรให้เป็น Smart Farm ,หลักสูตรเกษตรทำเงิน การผลิตอาหารและมาตรฐานโรงงานอื่น ๆ มีเวทีGo Green Go Organic พร้อม Work shopอาชีพเสริมเลือกซื้อสินค้าเกษตร สด ใหม่จากผู้ผลิต, ผักปลอดสาร,สินค้าชุมชน, ผลิตภัณฑ์ OTOP มากมาย ชมกิจกรรมสาธิต การแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ และชิมชาสมุนไพรจาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว กิจกรรมการประกวดพันธ์พืชและสัตว์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดสุนัข การประกวดโค การประกวดแพะ–แกะ การประกวดไก่แจ้สวยงามและไก่พื้นเมือง การประกวดพันธ์กล้วยไม้ การประกวดต้นกระบองเพชรและไม้อวบน้ำและการแสดงจากคาราวานสัตว์มากมาย ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงไก่พื้นเมืองมูลค่าสูง 17 ล้านบาท การสาธิตการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากนวัตกรรม มทส. การประกวดธิดาเกษตรสุรนารีและธิดาจำแลง การประกวด Cover dance รวมทั้งคอนเสิร์ตเกษตรสุรนารี’62  ขับกล่อมเสียงเพลงสร้างบรรยากาศตลอดงาน

 

            เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต โดยเป็นการสร้างการรับรู้งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมจากภาคการศึกษาไปสู่ภาคเอกชน เป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจด้านเกษตรและอาหาร

  

ท่องเที่ยว