ปลื้ม! "กฤษฎา" ลงแขกเก็บข้าวโพดหลังนา

9 ม.ค. 2562 17:20 น.
อุตรดิตถ์-"กฤษฎา บุญราช" รมต.เกษตรและสหกรณ์ ลงแขกเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่นำร่อง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร สร้างรายได้เกษตรกรนำร่อง 3 พันไร่ทะลุ 31 ล้านบาท

           วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ 3 ไร่ ของนายทองเหลือ มูลนิล เกษตรกร หมู่ที่ 4 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นแปลงนำร่องตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ที่ จ.อุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่นำร่องการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา ปี 2561/62 โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรกรตำบลบ้านหม้อ อ.พิชัย ให้การต้อนรับ

 

 

          ทั้งนี้หลังจากเมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา นายกกฤษฎา เป็นประธาน “ Kick Off การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา” ด้วยการขับรถไถ่นาหยอดเมล็ดข้าวโพดในแปลงนา นับเป็นระยะเวลา 130 วัน ข้าวโพดฟักแก่และเมล็ดแห้งถึงเวลาเก็บเกี่ยวเพื่อขายให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิต ส่งต่อให้สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด เป็นแม่ข่ายในการรับซื้อผลผลิตจากสหกรณ์เครือข่าย เพื่อเข้าสู่ระบบแปรสภาพอบลดความชื้นให้อยู่ที่ 14.5% และส่งขายโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตามราคาซึ่งขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 9.80 บาท

 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังพบปะส่วนราชการและเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการพื้นที่นำร่อง อ.พิชัย นายกกฤษฎา ได้ขับรถเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งเป็นแปลงใหญ่ ในยุค 4.0 ก่อนจะร่วมลงแขกหักข้าวโพดตามแบบดั้งเดิม ที่เกษตรกรต่างลงแรงร่วมด้วยช่วยกัน และเป็นวิธีที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เต็มเมล็ดเต็มหน่วย

 

 

          นายกกฤษฎา กล่าวว่า อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่นำร่องในการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร และเป็นพื้นที่แรกที่ดำเนินการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนกันยายน ที่ผ่านมา จากการตรวจวิเคราะห์สภาพอากาศ ดิน การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ และการให้ความรู้เกษตรกร ประกอบกับเป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสม สำหรับการใช้พื้นที่นา ช่วงฤดูนาปรังปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพด ทำให้ตลอด 130 วันผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ โดยมีเกษตรกรของอำเภอพิชัยเข้าร่วมโครงการ 221 ราย พื้นที่ 3,240 ไร่ และมีสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิต ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วจานวน 2,927 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1,195 กิโลกรัม/ไร่ ราคารับซื้อที่ระดับความชื้น 28 – 30% อยู่ที่ 7.00 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 8,365 บาท/ไร่ โดยเมื่อหักต้นทุนการผลิต 3,810 บาท/ไร่ มีกำไรสุทธิ 4,555 บาท/ไร่

 

 

             สาหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด ได้แก่ นางทองคา มากล้น พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 9.75 ไร่ โดยเริ่มปลูกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ผลผลิตเฉลี่ย 1,800 กิโลกรัม/ไร่ ความชื้น 28 เปอร์เซ็นต์ ราคาขาย 7.20 บาท/กิโลกรัม รายได้เฉลี่ย 12,960 บาท/ไร่ เมื่อหักต้นทุนการเพาะปลูกแล้ว มีรายได้สุทธิ 8,380 บาท/ไร่ อย่างไรก็ตามในการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62 ที่ อ.พิชัย ผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อไร่ 1.2 – 1.8 ตัน และหากขายได้ในราคากิโลกรัมละ 8 บาทจะทำให้เกษตรกรพื้นที่นำร่องมีรายได้รวมกว่า 31 ล้านบาท

เกษตร