กาฬสินธุ์เร่งฟื้นไม้ดอก ไม้ประดับ รับช่วงหาเสียงเลือกตั้ง(ชมคลิป)

9 ม.ค. 2562 14:55 น.
กาฬสินธุ์ - สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งบำรุงไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้ออกดอกเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และนำไปร้อยเป็นพวงมาลัย จำหน่ายให้กองเชียร์นักการเมืองในช่วงเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง หลังประสบปัญหาภัยแล้งคุกคาม และเกิดโรคหนอนระบาด ผลผลิตขาดแคลน

            เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านดงเมือง หมู่ 10  ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายธงชัย มูลคำศรี เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  เข้าติดตามผลการดำเนินการของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ โดยมีนายบุญเหลือ ภูบุญคง ผญบ.บ้านดงเมือง หมู่ 10 นายประเทศ คงรุ่ง ผญบ.บ้านน้อยดอนกระต่าย หมู่ 14 พร้อมสมาชิกกลุ่มฯ รายงานผลการดำเนินการ

 

            นายธงชัย มูลคำศรี เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล โดยนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ เข้ามาเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ด้านการบำรุงรักษา เพื่อสร้างอาชีพทางเหลือกใหม่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่  ได้มีรายได้เสริม ดำเนินการในรูปแบบรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2 แห่งคือที่ ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และอีกกลุ่มหนึ่งที่ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2561 กิจกรรมมีปลูกบัว ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ เตย และไม้ดอกไม้ประดับอีกหลายชนิด

 

 

           นายธงชัย กล่าวอีกว่า จากการดำเนินการที่ผ่านมาในรอบเกือบ 1 ปี พบว่ากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับทั้ง 2 กลุ่มมีความเข้มแข็ง มีรายได้เสริมเข้าครัวเรือน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ปัญหาที่พบคือภัยแล้ง การบริหารจัดการระบบน้ำและกำจัดแมลงศัตรูพืช ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเน้นอินทรีย์ชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมี  ยังไม่สามารถควบคุมปัญหาเหล่านี้ได้ 100%  งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต เช่น  สแลนท์หรือผ้าคลุมแปลง และโรงเรือน ดินผสมสำหรับเพาะกล้า ยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะได้นำปัญหาและความต้องการเสนอระดับสูง เพื่อหาแนวทางสนับสนุนต่อไป

 

          ด้านนายประเทศ คงรุ่ง ผญบ.บ้านน้อยดอนกระต่าย หมู่ 14 กล่าวว่า แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ที่ทางรัฐบาลและทางจังหวัดกาฬสินธุ์ให้การส่งเสริม เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หวังนำประเทศชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรับบาล ทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ต.ลำพาน มีสมาชิกจำนวน 58 ราย ส่วนมากมีพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเกิดการรวมกลุ่ม เน้นปลูกบัว ดาวเรือง มะลิ มีประโยชน์ใช้สอยหลายอย่าง ตลาดกว้างขวาง เช่น จัดเป็นชุดดอกไม้บูชาพระ ประดับงานพิธีและงานมงคลต่างๆ เป็นต้น

 

 

           “อาชีพหลักของชาวบ้านละแวกนี้ ทำนาปีนาปรัง ปลูกชะอม โดยเก็บยอดชะอมขายส่งตลาดมากว่า 30 ปี ซึ่งจะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท จากการที่รัฐบาลได้เข้ามาส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ขอขอบคุณรัฐบาลและทางจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จัดโครงการดังกล่าวลงพื้นที่ ทำให้มีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งจะปรับปรุงและต่อยอดแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป” นายประเทศกล่าว

 

              อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ไม่มีการใช้เทคโนโลยี และงดการใช้สารเคมี ในฤดูแล้งนี้จึงพบว่าไม้ดอกไม้ประดับได้รับผลกระทบ ชะงักการเจริญเติบโต ออกดอกช้า มีแมลงศัตรูและหนอนรบกวน โดยเฉพาะดอกบัว ดาวเรือง มะลิ และกุหลาบ จึงต้องเร่งบำรุง เพื่อให้ออกผลผลิตทันต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งไม้ดอกไม้ประดับเหล่านี้ จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  และต้องการจำนวนมาก เนื่องจากลูกค้าจะซื้อไปร้อยเป็นพวงมาลัยให้กำลังใจนักการเมือง

 

ทำมาหากิน