"พ่อเมืองมะขามหวาน" นำปชช.รณรงค์แยกก่อนทิ้งขยะ

9 ม.ค. 2562 12:55 น.
เพชรบูรณ์ -ผู้ว่าฯ"สืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์"ทำทุกภาคส่วนเดิน รณรงค์ แยกก่อนทิ้งขยะ

 

           วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่  หน้าหอโบราณคดีอินทราชัย อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีงาน โครงการเดินรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง โดยมีนายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในการเปิดงาน ในการรณรงค์ครั้งนี้ ได้มีหน่วยงาน ต่างๆเข้าร่วมงาน อย่างมากมาย เช่นสถาบันราชภัฏ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำรวจ ทหาร ร.ด  อ.ส.ม.   เทศบาล  เป็นต้น  รายการเปิดงานครั้งนี้

 

            นายสืบศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ของเรา ได้สิ้นเปลืองกับค่าใช้จ่าย ในการกำจัดขยะ ต่อเดือน 6-7 ล้านบาท จึงอยากให้ ชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันแยกขยะ ซึ่งขยะเปียกนั้น มีปริมาณมากถึง 63 เปอร์เซ็นของขยะทั้งหมด  อยากให ้อ.ส.ม  ไปทำให้ชาวบ้านเข้าใจครบ 15 หลังต่อ 1 คน ผู้ว่าจะลงไปเยี่ยมและตรวจงาน

 

           หลังจากนั้น ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ ได้มีการ ทดลองทิ้งขยะในบ่อขยะอินทรีย์ที่ด้านหลังหอสมุด เฉลิมราชกุมาร ีอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วร่วมเดินรณรงค์ รอบเขตตัวเมือง

 

                                

 

วิถีชุมชน