ผู้ว่าฯททท.ปลุกกระแสท่องเที่ยว"ขอนแก่นเลิฟโลคอล"ตั้งเป้าคนเยือน6ล้านในปี 62

8 ม.ค. 2562 15:01 น.
ขอนแก่น- ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศความสำเร็จตัวเลขคนเยือนเมืองขอนแก่นในปี 2560 ทะลุ 5 ล้านคน วางเป้าปี 62 คนเที่ยวเพิ่มขึ้น เน้นปลุกกระแส "ขอนแก่นเลิฟโลคอล" เพื่อต้อนรับผู้มาเยือน ด้านผวจ.ขอนแก่นวางเป้าคนเข้าเมืองในปี 62 เพิ่มเป็น 6 ล้านคนให้ได้

 

               เมื่อเย็นวันที่ 7 ม.ค. 2562 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวในงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนและงานฉลองความสำเร็จในการกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นว่า นับตั้งแต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวททท.ประจำปี 2560 เมื่อเดือน ก.ค.2559 โดยชูเป้าหมายที่ท้าทายในการลดการกระจุกตัวทางการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน แผนวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2560-2564 ในการผลักดันและขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น หรือ “ขอนแก่นโมเดล” ให้ขอนแก่นก้าวขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทืศ โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้มาเยือนให้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2560 เน้นแนวทางการดำเนินงานที่เรียกว่า “New Biz Connect” ยกจุดขายความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

 

             ซึ่งผลสรุปตัวเลขคนมาเยือนเมืองขอนแก่นในปี พ.ศ.2560 พบว่ามีตัวเลขสูงถึง 5,060,143 ซึ่งสำเร็จตามที่ได้คาดการณ์เอาไว้ เติบโตจากปี 2559 ถึง 11 เปอร์เซ็นต์ จึงนับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่างรัฐ เอกชน และ ภาคประชาคมของจังหวัดขอนแก่น

 

 

            “โดยในปี 2562 นี้ ททท.ได้ตั้งเป้าส่งเสริมการท่องเที่ยวของขอนแก่นในรูปแบบ “ขอนแก่นเลิฟโลคอล”เพื่อปลุกพลังให้คนขอนแก่นหันมาเที่ยวบ้านตนเอง และพัฒนาการท่องเที่ยวของยจังหวัดตนเองให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กรจะายความสุขทุกชุมชน ททท.เป็นเพียงพาร์ทเนอร์ในการทำงาน ร่วมกับชุมชนโดยเน้นหนุนเสริมชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ”นายยุทธศักดิ์ กล่าว

 

           ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เป็นความภูมิใจของชาวขอนแก่นที่ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมากและในปี 2562 นี้ขอนแก่นจะพยายามดำเนินการในหลายรูปแบบกิจกรรมเพื่อดึงคนมาเที่ยวให้มากขึ้น และอยากจะให้ตัวเลขคนมาเยือนทะลุ 6 ล้านคนให้ได้ เพื่อจะให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวศูนย์กลางของภูมิภาค

 

วิถีชุมชน