เชิญเที่ยวงาน มูลมังอีสาน "คำข้าว" จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ

5 ม.ค. 2562 15:30 น.
สกลนคร - ม.ราชภัฎสกลนคร จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มูลมังอีสาน ครั้งที่ 10 'คำข้าว' จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2562 บริเวณริมห้วยทราย ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

            วันที่  5 ธ.ค. 2562  ที่ห้องสุระอุทก อาคาร 1 สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฎสกลนคร นายเมธี สุพรรณฝ่าย รอง ผวจ.สกลนคร ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี ม.ราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ อาทิ อบจ.สกลนคร เทศบาลนครสกลนคร  วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกันแถลงข่าวงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มูลมังอีสาน ครั้งที่ 10  ประจำปี 2562  ภายใต้แนวคิด ‘คำข้าว’ จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ  จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22-24 มกราคม 2562  บริเวณริมห้วยทราย ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร                                                                                               

 

         นายเมธี สุพรรณฝ่าย รอง ผวจ.สกลนคร กล่าวว่า ขอเชิญประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมงาน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับข้าว มีการจัดนิทรรศการ งานบุญกองข้าว โดยกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า   การให้ความรู้เกี่ยวกับข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นิทรรศการภูมิปัญญาการปลูกข้าวแบบมีชีวิต ฤดูเก็บเกี่ยว โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรนิทรรศการ  โครงการหมู่บ้านชาติพันธุ์ โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การประกวดแข่งขันทางวิชาการเกี่ยวกับข้าว  อาทิ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่น การประกวดสวดสรภัญญะ การวาดภาพระบายสี การประกวดภาพถ่าย  

 

 

 

 

            การจัดเสวนาวิชาการ คำข้าว’ จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สืบฮีตตามฮอย  การตีข้าว การตำข้าว การฝัดข้าว การแปรรูปข้าวผลิตภัณฑ์จากข้าว  การสาธิตการทำสบู่จากข้าว โดยกลุ่มข้าวหอมดอกฮัง  การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าว  การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าหัตถกรรมต่างๆพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาอื่นๆ 

 

               ผศ.ปรีชา กล่าวเพิ่มเติมว่า  เป็นการต่อยอดงานด้านวิชาการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองอื่นๆ  รูปแบบของงานจัดให้เป็นนิทรรศการแบบมีชีวิต มีการสาธิตงานบุญข้าว อาทิ บุญคูณลาน บุญเปิดประตูเล้าสู่ขวัญข้าว  บุญเดือนสามเลี้ยงปู่ตา บุญข้าวจี่ บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก จัดแสดงที่บริเวณลานบ้านชาติพันธุ์  6 หลัง 8 กลุ่มชาติพันธุ์  โดยในแต่ละเรือนชาติพันธุ์ มีการตกแต่งเรือน สื่อถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นตามความเชื่อประเพณีท้องถิ่น

 

            นอกจากนี้ยังมีการจัดงานพาแลง ชมการแสดงวงโปงลางไทอีสาน  ชมการแสดงหมอลำกลอนจากแม่ฉวีวรรณ ดำเนิน  ศิลปินแห่งชาติ ปี 2536 สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ  การแสดง แสง สี เสียง ประกอบนาฏกรรม ‘คำข้าว’ จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ โดยนักแสดงจากสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม  การแสดงโปงลางวงดนตรีพื้นบ้านสว่างแดนดินศิลป์อีสาน โดยโรงเรียนสว่างแดนดิน  วงดนตรีโปงลางปทุมเทวาภิรมย์ โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53  การแสดงคอนเสิร์ต จากศิลปินนักร้องลูกทุ่ง เอิ้นขวัญ วรัญญา   การแสดงคอนเสิร์ต ลูกทุ่งหมอลำดอกฟ้าเพชรภูพาน มีศิลปินอื่นๆ อาทิ เอกพล มนต์ตระการ  และกลุ่มศิลปินจิตอาสาจังหวัดสกลนคร    ผู้สนใจสามารถชมงานได้ ระหว่างวันที่  22 - 24 มกราคม 2562 ณ ริมลำห้วยทราย บริเวณหน้า ม.ราชภัฎสกลนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

วิถีชุมชน