เชิญชิม!! "ปลาช่อนนาอินทรีย์" รสดี ข้าวจี่รสเด็ด

4 ม.ค. 2562 15:50 น.
ศรีสะเกษ - บ้านทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เชิญชิม ปลาช่อนจากแปลงนาอินทรีย์รสดี ข้าวจี่รสเด็ด แข่งขันจับปลาช่อน การแสดงแสง สี เสียง ละครตำนานทุ่งธงไชย เพื่อส่งเสริมการทำนาอินทรีย์ปลอดสาร

ที่ ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย, นายสมมาส ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย ร่วมกันเปิดแถลงข่าว ในการจัดงาน ปลาช่อนรสดี ข้าวจี่รสเด็ด ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านทุ่งไชย ภายในงานกำหนดให้มีการออกร้าน แสดงสินค้าพื้นเมือง เสื้อแซว ผ้าไหมงามล้ำ ผ้าขาวม้าแสนสวย ทอมือทุกผืน ทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม ลวดลายสวยงาม ทรงคุณค่าแต่ราคาย่อมเยาว์ การปรุงอาหารจานเด็ดจากปลาช่อน ซึ่งเป็นปลานา เลี้ยงควบคู่ไปกับการทำนาข้าวอินทรีย์ของตำบลทุ่งไชย ซึ่งหากฉีดพ่นสารเคมี ปลาจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้

 

ดังนั้นปลาที่อยู่ที่ทุ่งไชยจะปลอดภัยเป็นอาหารจานเด็ด เพื่อนำปลาที่เลี้ยงควบคู่กับการทำนาให้เป็นสินค้า สร้างรายได้ให้กับชุมชน ชาวบ้าน จึงได้กำหนดจัดงาน ปลาช่อนรสดี ข้าวจี่รสเด็ดขึ้น พร้อมแนะนำเมนูจากปลาช่อนจากแปลงนาอินทรีย์ได้หลากหลาย ทั้งปลาช่อนแดดเดียว ก๋วยเตียวปลาช่อน ปลาช่อนเผา ทานกับข้าวจี่ยัดใส่น้ำอ้อย อร่อยสุดยอดปลอดภัย

 

 

นายสมมาส ถาวร นายก อบต.ทุ่งไชย เปิดเผยว่า ในทุกๆ ปีที่ผานมา อบต.ได้มีการอบรม ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทำนาแบบนาอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน เกษตรกร และสุดท้ายก็จะได้ขายข้าวได้ในราคาสูง ซึ่งในขณะที่รอข้าวเก็บเกี่ยว ก็ได้ส่งเสริมให้มีบ่อปลาตามธรรมชาติ อยู่ในแปลงนาเพื่อที่จะได้ขายปลาในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ต่อมาปรากฏว่ามีปลาเป็นจำนวนมาก ทั้งปลาช่อน ปลาดุก และที่ตำบลทุ่งไชย เป็นแหล่งปลาช่อนตามธรรมชาติจำนวนมาก จึงได้ส่งเสริมให้ฝึกอาชีพการแปรรูปปลาช่อน

 

ทั้งทำปลาร้า ปลาส้ม ปลาช่อนแดดเดียว พร้อมกับปลาช่อนเผา พร่อมกันนี้จึงได้กำหนดการจัดงาน ปลาช่อนรสดี ข้าวจี่รสเด็ด เพื่อส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวงาน และมาทานปลาช่อนรสดีของเรา มาทานปลาช่อนที่ปลอดภัย ไม่มีสารพิษ เพราะแปลงนาหากมีสารพิษปลาช่อนจะตายก่อนโต ซึ่งการจัดงานได้กำหนดให้มี การแสดงแสง สี เสียง ของชาวบ้าน ตำนานการสร้างบ้านทุ่งไชย การจำหน่ายปลาช่อนแปรรูป ต่างๆ มากมาย ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทุกอย่างชมฟรีหมด

 

 

นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เปิดเผยว่า ด้วยความภาคภูมิใจกับการส่งเสริมการทำนาแบบนาอินทรีย์ เป็นแปลงนาที่ปลอดภัยจากสารเคมี ปลาช่อนก็ปลอดภัย หลากหลายเมนู เรียกได้ว่าปลอดภัยทั้งข้าวจี่นาอินทรีย์ กับปลาช่อนรสเด็ดจริงๆ ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั้งในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย ในจังหวัดศรีสะเกษ นักท่องเที่ยวต่างๆ ขอเชิญมาเที่ยวชมงาน ปล่าช่อนรสดี ข้าวจี่รสเด็ด มาเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน ทั้งอาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน เสื้อแซวสวยๆ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายงามๆ ภายในงานนี้ และวันนี้ได้จัดเมนูเด็ดเมนุแรก ก๋วยเตียวปลาช่อนรสดีมาให้ได้ทดลองทานกันด้วย อร่อยจริงๆ

 

 

วิถีชุมชน