ยอดขายโอท็อปเมืองเลยปี 2561 ทะลุเป้า

3 ม.ค. 2562 17:10 น.
เลย- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ผลักดันส่งเสริมผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อป เผย ปี2561 มียอดขาย 1,684 ล้านบาท ทะลุเป้า

 

           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 ม.ค.2562 ณ สำนักงารนพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย นางชะตา  ธุลีจันทร์  พัฒนาการจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนมีหน้าที่ดูแลพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากซึ่งมีผลการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)  จ. เลย  เป้าหมายในปี 2561 จำนวน 1,603 ล้านบาท ปรากฏว่ายอดขายปี 2561( ต.ค.60-ก.ย.61 )  จำนวน  1,684 ล้านบาท  จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอด นตผ.ไทย 125 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการประกาศผลระดับดาวทั้ง 125 ผลิตภัณฑ์   

 

          ประกอบด้วย 5 ประเภทด้วยกันคือ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งก่าย ของใช้ขอตกแต่งและ  สมุนไพรที่มิใช่อาหาร ได้รับความสนใจเป็นที่นิยมมากสุดคือ อาหาร ทั้งนี้  จาการคัดเลือกล่าสุดเมื่อปี 2556  สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น เรียงตามลำดับ 5 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว  กาแฟกระชายดำ ผ้าฝ้าย ของที่ระลึกผีตาโขน ของที่ระลึกผีตาโขนปละผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร   ปี 2562 เน้นส่งเสริม 3 ด้าน คือ ด้านผู้ประกอบการ  ตัวผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด  

 

 

 

         รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้หาผลผลิตจากชุมชน การเรียนรู้วิถีชุมชนทั้งด้านทุน วัตถุดิบและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น    เน้นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเป็นหลักมีนวัตกรรมและคงอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อเข้าสู่การคัดเลือก การประกวด  OTOP    เพื่อเพิ่มความหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้า ด้านการตลาดนั้นโชคดีของ จ.เลย  ที่เป็นเมืองการท่องเที่ยวแต่ละปีนักท่องเที่ยวมาเยือนจำนวนมาก    เรานำเสนอผลผลิตในแหล่งท่องเที่ยว ผสมผสานกับตลาดที่ทางราชการส่วนกลางให้การสนับสนุน  รวมทั้งตลาดส่วนกลาง เมืองทองธานี ตลาดส่วนภูมิภาค ห้างร้าน   ตลาดต่างประเทศ เช่น สปป.ลาว และรัฐบาลส่งเสริมเรื่อง  อีคอมเมริสและออนไลน์ ผู้ผลิตเรียนรู้และเข้าใจดีส่งสินค้าได้ดี          

เศรษฐกิจภูมิภาค